Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

U
Udbetaling
Udbytte
Uddannelsesopsparing
Udlæg
Udlæg
Udlån
- bodeling, samlivsophævelse
- hæftelse
- indfrielse
- låneanmodning
- løbetid
- omlægning
- opsigelse
- rente
- stiftelse
- stiftelsesomkostninger
- studielån
- særlige indfrielsesvilkår
- udlandslån/valutalån
- ydelse
- øvrige spørgsmål

 1. 434/2023 Krav som følge af fejlagtig opkrævning af låneydelser for op-hørt abonnement på kontaktlinser. Indsigelse om, at opkræ-vede morarenter og rykkergebyrer ikke var tilbagebetalt. Krav om dækning af udgifter til juridisk bistand mv.
  Dato: 31-05-2024, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 2. 542/2023 Krav om erstatning vedrørende indfrielse af boliglån med kreditorbeskyttede midler i 2014 og i forbindelse med vurdering af ejendom i 2019.
  Dato: 31-05-2024, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 3. 616/2023 Spørgsmål om rettidig varsling i forbindelse med genberegning af betalingen på et variabelt forrentet banklån.
  Dato: 06-05-2024, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 4. 504/2023 Indsigelse mod opgørelse af gæld stiftet i perioden fra 2008 til 2014. Sagen blev foretaget i fogedretten i 2015.
  Dato: 19-03-2024, Sparekassen Danmark
  Pengeinstitutter
 5. 536/2023 Krav om nedsættelse af gæld begrundet i forkert værdiansættelse af bil.
  Dato: 19-03-2024, Møns Bank
  Pengeinstitutter
 6. 250/2023 Indsigelse om at banken opkræver for høje ydelser på lån. Indsigelse mod renteforhøjelser.
  Dato: 28-02-2024, TF Bank AB
  Pengeinstitutter
 7. 352/2023 Krav om erstatning i forbindelse med håndtering af klagernes økonomi, salg af hus med underskud og opsigelse af gruppeforsikringer.
  Dato: 28-02-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 8. 247/2023 Krav om tilbagebetaling af for meget betalt rente, betaling af erstatning for tort, svie og trusler, og anerkendelse om overtrædelse af lovgivning i forbindelse med optagelse af lån til køb af ejendom i udlandet.
  Dato: 28-02-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 9. 383/2023 Sagen vedrører indsigelse mod Finansiel Stabilitets salg af fordringer mod klagerne til tredjemand, herunder indsigelse mod videregivelse af oplysninger til tredjemand.
  Dato: 28-02-2024, Finansiel Stabilitet
  Pengeinstitutter
 10. 242/2023 Krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et prioritetslån med en løbetid på ca. 30 år.
  Dato: 18-01-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 370/2023 Indsigelse om, at banken havde krævet afvikling af gæld med urimeligt store afdrag. Indsigelse mod manglende forlængelse af afdragsfrihed på realkreditlån og manglende omlægning af lån mv. Krav om at banken skal overtage gæld til Skat og krav om godtgørelse for svie og smerte.
  Dato: 18-01-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 337/2023 Krav om nedsættelse af rente begrundet i indsigelse om mangelfuld rådgivning om belåning af ideelle anparter af fast ejendom.
  Dato: 18-01-2024, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 13. 170/2023 Krav om erstatning og godtgørelse for svie og smerte begrundet i afslag på låneanmodning og lang ekspeditionstid.
  Dato: 18-01-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 14. 457/2022 Krav om tilbagebetaling af renter og gebyrer begrundet i bankens ekspeditionstid ved overflytning af engagement til andet pengeinstitut.
  Dato: 12-12-2023, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 15. 516/2022 Krav om erstatning begrundet i manglende finansiering af køb af ejendom
  Dato: 30-11-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 292/2023 Indsigelse om at henstand med betaling af ydelse på lån var aftalt. Indsigelse mod overgivelse til inkasso.
  Dato: 30-11-2023, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 17. 537/2022 Spørgsmål om aftale om ny rentebindingsperiode på priori-tetslån var indgået. Krav om erstatning.
  Dato: 15-11-2023, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 481/2021 Indsigelse mod gæld efter salg af ejendom i fri handel med underskud m.v.
  Dato: 06-09-2023, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 19. 12/2023 Krav om erstatning som følge af manglende indgåelse af låneaftale til afløsning af kredit til byggeri af sommerhus.
  Dato: 23-06-2023, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 20. 454/2022 Krav om reduceret ydelse på lån. Indsigelse vedrørende anvendelse af restprovenu efter låneomlægning.
  Dato: 13-06-2023, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 21. 354/2022 Indsigelser vedrørende gæld fra kreditaftale fra 2002.
  Dato: 21-04-2023, Handelsbanken (nu Jyske Bank)
  Pengeinstitutter
 22. 173/2022 Krav om nedsættelse af gæld begrundet i indsigelse om pengeinstituts manglende overholdelse af vilkår for salg af ejendom i salgsfuldmagt. Indsigelse om for lav salgspris og manglende orientering om salg.
  Dato: 21-04-2023, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 23. 229/2022 Krav om nedsættelse af gæld efter salg af ejendom i fri handel med underskud m.v.
  Dato: 21-04--2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 24. 349/2022 Indsigelse mod manglende omlægning af realkreditlån og mod bankens adfærd i forbindelse med indhentelse af oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
  Dato: 30-03-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 25. 253/2022 Indsigelse mod rente på lån og kredit til brug for en-keltmandsvirksomhed og rente på prioritetskredit/privatlån. Indsigelse om, at banken havde opkrævet for meget hos kla-gerne vedrørende lånene og kreditterne.
  Dato: 21-03-2023, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 26. 204/2022 Krav om nedsættelse af restgæld på boliglån og af bankens krav i henhold til betalingsgaranti.
  Dato: 15-02-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 27. 94/2022 Indsigelser mod pengeinstituts håndtering af udgåede konti mv. og krav om anerkendelse af ejerskab for skibsanparter
  Dato: 27-01-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 157/2022 Krav om rentestop og om bestemt afvikling af misligholdt lån optaget i 2016 til køb af bil.
  Dato: 16-01-2023, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 29. 415/2021 Indsigelse om at finansiering ikke var sket som aftalt, og at rådgivning om finansiering var mangelfuld. Indsigelse mod opsigelse af lån og opgørelse af gæld m.v. Krav behandlet i fogedretten.
  Dato: 15-11-2022, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 30. 7/2022 Indsigelse mod indfrielse af boliglån i forbindelse med låne-omlægning.
  Dato: 15-11-2022, Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
  Pengeinstitutter
 31. 26/2022 Indsigelse mod størrelse af rente.
  Dato: 09-09-2022, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 32. 388/2021 Indsigelse mod at hæfte for restgæld på boliglån
  Dato: 24-05-2022, Sparekassen Danmark
  Pengeinstitutter
 33. 418/2021 Indsigelser i forbindelse med udlån og kontoforhold mv.
  Dato: 24-05-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 34. 339/2021 Krav om erstatning som følge af fejl i låneomlægningsberegning
  Dato: 05-05-2022, Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
  Pengeinstitutter
 35. 258/2021 Krav om opdeling og nedsættelse af gæld.
  Dato: 19-04-2022, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 36. 126/2021 Krav om afvikling af misligholdt lån med nedsatte ydelser og krav om overtagelse af lånet som enedebitor.
  Dato: 21-03-2022, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 37. 205/2021 Spørgsmål om ansvar for forkert beregning af andelsværdi på grund af indberetning af restgæld til nominel værdi i stedet for til kursværdi.
  Dato: 08-02-2022, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 38. 214/2021 Indsigelse vedrørende afvikling af lån og tilskrivning af renter.
  Dato: 18-01-2022, Sparekassen Danmark af 1871
  Pengeinstitutter
 39. 461/2020 Indsigelse og krav i forbindelse med tvangssalg af værdipapirdepot i 2010 og 2011. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 18-10-2021, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 40. 329/2020 Krav om nedskrivning af restgæld på lån til den restgæld, der var angivet på opkrævninger fra banken.
  Dato: 18-10-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 41. 108/2021 Krav om rentenulstilling og om afvikling af misligholdte lån med nedsatte ydelser.
  Dato: 18-10-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 42. 469/2020 Indsigelse mod omkostninger, renter og restgældens størrel-se på lån.
  Dato: 27-08-2021, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 43. 129/2020 Krav om nulstilling af restance og indgåelse af akkordaftale.
  Dato: 11-05-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 44. 365/2020 Krav om nedsættelse af gæld og indsigelse mod kaution
  Dato: 11-05-2021, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 45. 374/2020 Indsigelse mod ændring af tilsagn om finansiering af huskøb og mangelfuld udarbejdelse af budget efter skift af rådgiver.
  Dato: 26-03-2021, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 46. 274/2020 Spørgsmål om tilsagn og vilkår for sammenlægning af tre lån til ét lån.
  Dato: 26-03-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 47. 289/2020 Indsigelser og krav i forbindelse med tvangsauktion i 2009
  Dato: 26-03-2021, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 48. 87/2020 Indsigelse mod omkostninger, renter og restgældens størrelse på lån.
  Dato: 05-03-2021, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 49. 156/2020 Krav om kontoudtog vedrørende kredit, om retvisende påkrav og om, at inddrivelsestiltag stilles i bero. Indsigelse mod rykkergebyrer og inkassogebyrer.
  Dato: 30-10-2020, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 50. 77/2020 Krav om opdeling af fælles gæld
  Dato: 30-09-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 51. 13/2020 Krav om nedsættelse af gæld og krav om aftale om afvikling.
  Dato: 08-06-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 52. 228/2019 Krav om rentegodtgørelse og rentenedsættelse på boliglån og om ydelseshenstand på realkreditlån. Individuelle rente-forhøjelser. Afvisning af anmodning om flytning til anden afdeling og om omlægning af realkreditlån.
  Dato: 30-04-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 53. 352/2019 Krav om kompensation for merudgifter til boligfinansiering begrundet i blandt andet indsigelse om for lav vurdering. Indsigelse om at indskud af andelskapital i 2012 skete i strid med forbuddet mod lånefinansiering i § 46 i Lov om finansiel virksomhed.
  Dato: 30-04-2020, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 54. 312/2019 Indsigelser vedrørende boligkredit
  Dato: 31-03-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 205/2019 Krav om nedskrivning af gæld begrundet i modkrav, herunder krav om erstatning for modregning.
  Dato: 31-03-2020, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 56. 448/2019 Spørgsmål om pengeinstitut gav tilsagn om kredit til brug for betaling af afdrag på realkreditlån i op til ti år.
  Dato: 17-03-2020, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 57. 196/2019 Indsigelse mod afslag på at omlægge lån i ejendomme til nye afdragsfrie lån, samt mod begæring om tvangsauktion. Indsigelse om mangelfuld og for dyr midlertidig bankfinansiering og undladelse af at betale udgifter til ejendomme via kredit.
  Dato: 18-12-2019, Nykredit Bank og Nykredit Realkredit
  Pengeinstitutter
 58. 60/2019 Indsigelse vedrørende oprettelse af lån
  Dato: 14-10-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 59. 169/2019 Krav om nedsættelse af gæld. Indsigelse mod renteforhøjelser.
  Dato: 03-10-2019, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 60. 103/2019 Krav om opdeling og nedskrivning af gæld samt krav om afdragsordning.
  Dato: 16-09-2019, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 61. 353/2018 Krav om nedsættelse af gæld.
  Dato: 16-09-2019, VestjyskBank
  Pengeinstitutter
 62. 22/2019 Erstatningskrav begrundet i mangelfuld rådgivning blandt andet om skat i forbindelse med opdeling af fælles gæld mel-lem klageren og en tidligere ægtefælle.
  Dato: 16-09-2019, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 63. 31/2019 Indsigelse om for høj rente på lån og indsigelse mod størrelse af restgæld og restløbetid. Spørgsmål om det på baggrund af størrelsen af de samlede indbetalinger på lånet var urimeligt at fastholde restgælden.
  Dato: 20-08-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 64. 205/2018 Krav efter tvangsauktion og indbetaling af akkordbeløb mod saldokvittering. Indsigelse mod morarente.
  Dato: 22-05-2019, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 65. 007/2018 Klage over indgåelse af aftale om midlertidigt overtræk med personlig ejet erhvervsvirksomhed, der blev afløst af et lån. Indsigelse om at kundeforholdet blev oprettet på et vildle-dende grundlag og forudsatte overførsel af klagerens samle-de engagement fra et andet pengeinstitut.
  Dato: 30-04-2019, Sydbank
  Pengeinstitutter
 66. 228/2018 Indsigelse mod indberetning af renter til Skat samt indsigelse mod opgørelse af fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand
  Dato: 25-01-2019, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 67. 315/2017 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at pengeinstitut havde hindret overtagelse af ejendom m.v.
  Dato: 18-12-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 68. 234/2018 Krav om godtgørelse begrundet i indsigelse om forsinket frigivelse af deponeret købesum samt indsigelse om forskelsbehandling grundet alder ved udstedelse af lånebevis.
  Dato: 18-12-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 69. 189/2018 Indsigelse mod håndtering af kundeforhold. Manglende tilpasning af kredit. Rente på kredit.
  Dato: 29-11-2018, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 70. 83/2018 Spørgsmål om pengeinstitut gav et bindende tilsagn om at frafalde 50.000 kr. af restgælden efter kundes salg af et hus og en lejlighed
  Dato: 09-11-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 71. 5/2018 Indsigelser om, at løfter om rente- og ydelsesnedsættelse samt akkord ikke blev opfyldt og indsigelser mod størrelse af restgæld blandt andet begrundet i rimelighedsbetragtninger
  Dato: 18-10-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 72. 103/2018 Indsigelse mod ekstraordinær afvikling af lån, der var sikret ved pant i fast ejendom, og som blev holdt uden for klagerens konkurs og senere gældssanering. Krav om erstatning for betaling af oparbejdet friværdi i ejendom til simple kreditorer.
  Dato: 18-10-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 73. 310/2017 Krav om erstatning for tab som følge af tvangsauktion begrundet i manglende overholdelse af aftale om henstand på banklån og betaling af ydelse på realkreditlån. Modkrav.
  Dato: 26-06-2018, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 74. 200/2017 Indsigelse om for høj rente på lån og indsigelse mod størrelse af restgæld. Spørgsmål om det på baggrund af størrelsen af de samlede indbetalinger på lånet var urimeligt at fastholde restgælden.
  Dato: 24-05-2018, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 75. 382/2017 Indsigelse mod opsigelse af vilkår om afdragsfrihed på prioritetslån
  Dato: 24-04-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 76. 301/2017 Fejl i beregning af boliglåns afvikling forud for omlægning af realkreditlån. Skuffede forventninger.
  Dato: 01-02-2018, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 77. 203/2017 Indsigelse om uretmæssig udbetaling af beløb fra byggekonto i 2007.
  Dato: 01-02-2018, Finansiel Stabilitet (Max Bank) og Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 78. 147/2017 Spørgsmål om henstand med betaling af lån var aftalt.
  Dato: 19-12-2017, Nordfyns Bank
  Pengeinstitutter
 79. OF 35/2017 Krav om dokumentation for restgæld på kassekredit efter oplysning fra pengeinstituttet om, at det har overdraget en del af fordringen til tredjemand.
  Dato: 05-12-2017, Folkesparekassen
  Pengeinstitutter
 80. 150/2017 Tvist i forbindelse med finansiering af andelslejlighed, herunder om egenfinansiering var aftalt.
  Dato: 07-11-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 81. 41/2017 Indsigelse mod investeringer i bankaktier og mod størrelse af restgæld
  Dato: 27-09-2017, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 82. 27/2017 Indsigelse mod forhøjelse af renten i løbetiden på prioritetslån.
  Dato: 04-07-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 83. 383/2015 Indsigelse mod overdragelse af lån til et andet pengeinstitut og mod overtræksrente. Spørgsmål om delvis afvisning, fordi der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 05-05-2017, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 84. 33/2017 Spørgsmål om lånetilsagn til køb af ny bil var givet.
  Dato: 05-05-2017, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 85. 125/2016 Indsigelse mod boligberegning og rådgivning i forbindelse med optagelse af lån som enedebitor mod kaution fra tidligere samlever.
  Dato: 31-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 86. 222/2016 Krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et 30-årigt lån. Spørgsmål om adgang til at forhøje renten i løbetiden.
  Dato: 03-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 87. 325/2015 Indsigelse mod udløb af bevilget overtræk og om manglende etablering af lån
  Dato: 03-03-2017, BankNordik
  Pengeinstitutter
 88. 183/2016 Spørgsmål om anvendelse af provenu ved optagelse af lån i 2005 og 2007 samt indsigelse om manglende godskrivning af indbetaling i forbindelse med underskudssalg af ejendom i 2014.
  Dato: 17-11-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 89. 26/2016 Indsigelse mod nedskrivning af kredit, der ikke blev genforhandlet som aftalt.
  Dato: 02-11-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 90. 139/2015 Indsigelse mod størrelse af gæld
  Dato: 02-11-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 91. 378/2015 Indsigelse mod opsigelse af klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram og renteforhøjelse på boliglån.
  Dato: 19-08-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 92. 23/2016 Krav om erstatning som følge af mangelfuld rådgivning. Indsigelse om bankens optagelse af lån, som klagerne ikke havde bedt om.
  Dato: 30-06-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 93. 377/2015 Spørgsmål om transporterklæring var bortfaldet på grund af bristede forudsætninger
  Dato: 25-05-2016, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 94. 34/2016 Spørgsmål om henstand og tilbagebetaling af betalte afdrag på lån
  Dato: 18-05-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 95. 239/2015 Indsigelse mod hæftelse for låneforhøjelse, krav begrundet i manglende adgang til kredit og krav i forbindelse med tilbageførsel af betalingsservicebetalinger m.v.
  Dato: 29-04-2016, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 96. 379/2015 Indsigelse om udnyttelse af fortrydelsesret.
  Dato: 15-04-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 97. 433/2014 Krav om erstatning som følge af ansvarspådragende adfærd.
  Dato: 18-03-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 98. 228/2015 Indsigelse om manglende udbetaling af provenu fra ejendomshandel i 2006 efter indfrielse af lån.
  Dato: 29-01-2016, Sparekassen Bredebro
  Pengeinstitutter
 99. 230/2015 Indsigelser i forbindelse med afslag på lån.
  Dato: 29-01-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 100. OF 162/2015 Indsigelse mod opsigelse af vilkår om afdragsfrihed på prioritetslån.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 101. OF 204/2015 Krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et 30-årigt lån.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 102. 45/2015 Indsigelse mod administrationsomkostninger, rykkergebyrer m.v. og restgældens størrelse på lån.
  Dato: 14-09-2015, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 103. 419/2014 Krav om korrigeret økonomiberegning og indsigelse mod rentesats på lån og afslag på kredit mv.
  Dato: 20-08-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 104. 280/2014 Indsigelse mod størrelse af restgæld på andelsprioritetslån m.v.
  Dato: 01-07-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 105. 296/2014 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med køb af lejligheder i 2005 og 2007 samt indsigelse om, at yderligere henstand var aftalt som forudsætning for sikkerhedsstillelse for lån.
  Dato: 30-04-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 106. 115/2013 Indsigelse mod opgørelse af gæld m.v.
  Dato: 05-11-2014, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 107. 331/2013 Indsigelse mod udlån, pantsætning og tinglysning af underpant i ejerpantebrev, indsigelse om falsk og indsigelse mod debitering af inkassoomkostninger på låne- og kreditkonti.
  Dato: 28-05-2014, DiBa Bank (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 108. 314/2013 Indsigelse om uansvarlig långivning
  Dato: 01-04-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 109. 333/2013 Indsigelse mod anvendelse af låneprovenu til indfrielse af søns boliglån
  Dato: 27-02-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 110. 567/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af lån i schweizerfranc til finansiering af sommerhus. Afvisning af medvirken til hjemtagelse af realkreditlån
  Dato: 27-02-2014, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 111. 159/2013 Indsigelse mod samlevers hævninger på omprioriteringskonto
  Dato: 13-02-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 112. 287/2013 Indsigelser om rådgivningsfejl i forbindelse med kreditgivning til køb og renovering af hus. Spørgsmål om habilitet hos andelskasses medarbejder, som var mor til klagerens kæreste og medejer af huset
  Dato: 05-02-2014, Andelskassen J.A.K.
  Pengeinstitutter
 113. 92/2013 Indsigelse vedrørende håndtering af kundeforhold samt opgørelse af gæld
  Dato: 20-12-2013, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 114. 275/2013 Indsigelse om manglende nedskrivning af lån med provenu og manglende afregning af restprovenu ved salg af ejendomme i 1991. Krav om erstatning for manglende forlængelse af lån i 1990 m.v.
  Dato: 12-12-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 115. 110/2013 Indsigelser i forbindelse med afslag på akkordordning
  Dato: 13-11-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 116. 199/2013 Spørgsmål vedrørende lån
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 117. 185/2013 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med optagelse af et afdragsfrit 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån i 2006 samt ved optagelse af forbrugslån
  Dato: 24-10-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 118. 457/2012 Indsigelser vedrørende opgørelsen af gæld til et pengeinstitut, dokumentation for salg af forskelligt pant og udgifter til advokat m.m.
  Dato: 04-10-2013, Vestfyns Bank
  Pengeinstitutter
 119. 187/2013 Indsigelse mod anvendelse af provenu fra nyoprettet energilån til nedbringelse af anden gæld mv
  Dato: 04-10-2013, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 120. 90/2013 Indsigelser mod udlån, pantsætning og betalinger
  Dato: 18-09-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 121. 119/2013 Spørgsmål om hæftelse for del af restfinansiering af boligkøb
  Dato: 06-09-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 122. 547/2012 Indsigelser i forbindelse med lån, kaution og overtagelse af en ejendom
  Dato: 28-08-2013, Møns Bank
  Pengeinstitutter
 123. 2/2013 Spørgsmål om Nordea Bank begik ansvarspådragende fejl i forbindelse med overdragelse af forældrekøbt lejlighed til klagerens datter, samt om handlen kan gå tilbage
  Dato: 07-06-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 124. 329/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med boligfinansiering
  Dato: 22-05-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 125. 502/2012 Spørgsmål om opdeling af fælles lån i forbindelse med separation/skilsmisse
  Dato: 20-03-2013, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 126. 323/2012 Krav om akkordering af gæld til Roskilde Bank, som var overtaget af Arbejdernes Landsbank. Krav om erstatning i anledning af, at Roskilde Bank ikke havde benyttet bankens adgang til at tvangssælge de aktier, der lå til sikkerhed for gælden
  Dato: 20-03-2013, Arbejdernes Landsbank og Finansiel Stabilitet
  Pengeinstitutter
 127. 70/2012 Indsigelse mod gæld
  Dato: 13-03-2013, GE Money Bank
  Pengeinstitutter
 128. 490/2012 Indsigelser i forbindelse med en andelsboligkredit
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 129. 284/2012 Indsigelser i forbindelse med en kredit og spørgsmål om en afdragsordning
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 130. 252/2012 Krav om rentekompensation som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån i år 2000.
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 131. 428/2012 Indsigelse vedrørende hæftelse for et erhvervsengagement efter overførsel til andet pengeinstitut
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 132. 271/2012 Krav om godtgørelse på grund af forløbet af en ejendomshandel, herunder ekspeditionstiden
  Dato: 13-02-2013, FS Finans II (Max Bank af 2011)
  Pengeinstitutter
 133. 185/2012 Indsigelse om uansvarlig långivning
  Dato: 11-02-2013, Sparekassen Østjylland (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 134. 242/2012 Indsigelse mod hæftelse for lån i et realkreditinstitut. Indsigelse mod overførsel af en restdeponering til realkreditinstitut som primær panthaver
  Dato: 28-12-2012, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 135. 569/2011 Klage vedrørende Finansiel Stabilitets inddrivelse af gæld i henhold til en kassekredit tilhørende klagernes nu ophørte virksomhed. Krav i forbindelse med afviklingsordning
  Dato: 24-10-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 136. OF 591/2011 Indsigelse mod opsigelse som følge af meddebitors død. Krav om udlevering af kopi af originalt gældsbrev
  Dato: 16-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 137. 466/2011 Spørgsmål om ansvar for låneoptagelse.
  Dato: 04-10-2012, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 138. 141/2012 Spørgsmål om kreditaftalelovens § 9 var overtrådt og om banken havde aftalemæssig hjemmel til at pålægge nye gebyrer
  Dato: 26-09-2012, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 139. OF 177/2012 Spørgsmål om kreditaftalelovens § 9 var overtrådt og om bank havde aftalemæssig hjemmel til at pålægge nye gebyrer og ændre referencerenten i lånets løbetid. Rykkergebyr
  Dato: 12-09-2012, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 140. 495/2011 Indsigelse om uansvarlig långivning
  Dato: 12-09-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 141. OF 457/2011 Indsigelser i forbindelse med opsigelse af lån
  Dato: 27-08-2012, Helgenæs Sparekasse
  Pengeinstitutter
 142. 478/2011 Krav om kreditfacilitet i forbindelse med indsigelse om dårlig rådgivning ved låneomlægning
  Dato: 27-08-2012, Salling Bank
  Pengeinstitutter
 143. 226/2011 Spørgsmål om ansvar for besvarelse af forespørgsel af eventuel gæld til banken
  Dato: 13-08-2012, Nova Bank Fyn (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 144. 260/2011 Krav om godtgørelse for merrenteudgifter i forbindelse med finansiering af tilbygning samt krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier og Bankinvest Højrentelande
  Dato: 26-06-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 145. 181/2010 Indsigelser mod hæftelse for lån m.v.
  Dato: 26-06-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 146. 192/2010 Klage over manglende fremlæggelse af oplysninger om klagerens gæld og de aftaler, banken havde indgået med meddebitor. Krav om opdeling af lån, der af banken blev lagt sammen i forbindelse med inkassosag. Krav om ændring af betegnelse som ”meddebitor”
  Dato: 26-06-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 147. 173/2011 Indsigelser og krav i relation til en kreditaftale samt betaling af girokort
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 148. 445/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar for bank, som følge af, at banken ikke oplyste klageren om, at den bil, som klageren havde købt hos en forhandler, ikke var blevet omregistreret i klagerens navn
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 149. 883/2010 Krav om erstatning i forbindelse med engagement, herunder udlandslån og lånefinansieret aktieinvestering
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark og Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 150. 446/2011 Spørgsmål om tilrettelæggelse af økonomi, henstand og bevilling af lån
  Dato: 01-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 151. 290/2011 Klage over banks afvisning af at fremlægge ÅOP beregninger samlet posteringsoversigt vedrørende indfriet lån
  Dato: 01-05-2012, GE Money Bank
  Pengeinstitutter
 152. OF 55/2011 Retskraft af afgørelse i fogedsag. Formueretlig tvist. Spørgsmål om hæftelse for lån og krav om udlevering af originale gældsbreve
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 153. 77/2011 Indsigelser mod afgivet transporterklæring
  Dato: 04-04-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 154. 98/2011 Indsigelse om uansvarlig långivning
  Dato: 04-04-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 155. 185/2011 Indsigelse mod långivning. Krav om opdeling og afvikling af fælles gæld m.v.
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 156. 289/2011 Krav mod bank begrundet i søns uberettigede dispositioner over fælles sommerhuskonto.
  Dato: 29-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 157. 274/2010 Spørgsmål om frigivelse af købesum skulle have fundet sted tidligere end sket. Omkostninger ved og størrelse af boliglån til istandsættelse af købt ejendom.
  Dato: 29-02-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 158. 228/2011 Indsigelse mod betaling af et rentekrav relateret til en kassekredit.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 159. 168/2011 Indsigelse mod fremsendelse af et frivilligt forlig vedrørende et misligholdt lån.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 160. 157/2011 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 161. 295/2011 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 07-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 162. 397/2010 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 21-12-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 163. 537/2010 Spørgsmål om et pengeinstitut skal acceptere ”et forlig” vedrørende klagerens gæld og udbetale et beløb til ham.
  Dato: 03-11-2011, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 164. 450/2010 Spørgsmål om banken var ansvarlig for, at klagerens overtræk på lønkonto løbende blev inddækket ved overførsler fra boligskiftkonto.
  Dato: 18-10-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 165. 557/2010 Opgørelse af gæld.
  Dato: 30-09-2011, Spar Salling
  Pengeinstitutter
 166. 89/2010 Spørgsmål om låneaftales indhold.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Finans Danmark
  Pengeinstitutter
 167. 338/2010 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med forældrekøb af lejlighed. Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 168. 378/2010 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 30-09-2011, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 169. 86/2010 Krav om dækning af kurstab m.v. på valutalån i forbindelse med overførsel af engagement.
  Dato: 31-05-2011, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 170. OF 193/2010 Forhøjelser af administrationsbidrag og rentetillæg på to boligprioritetslån.
  Dato: 06-05-2011, Eik Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 171. 310/2010 Forhøjelse med et varsel på 6 uger af et administrationsbidrag på et boligprioritetslån med henvisning til en ændring af bankens generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.
  Dato: 06-05-2011, Eik Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 172. OF 158/2010 Forhøjelse med et varsel på 6 uger af et administrationsbidrag på et boligprioritetslån med henvisning til en ændring af bankens generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.
  Dato: 06-05-2011, Eik Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 173. 1032/2009 Spørgsmål om nedsættelse af gæld på grund af mangelfuld rådgivning og spørgsmål om gældens størrelse.
  Dato: 31-01-2011, EBH Bank
  Pengeinstitutter
 174. 549/2009 Spørgsmål om erstatning for tab ved køb af husbåd hos firma, som var kunde hos banken.
  Dato: 01-12-2010, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 175. 949/2009 Krav om erstatning som følge af forsøg på inddrivelse af omtvistet gældspost.
  Dato: 09-11-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 176. 844/2009 Indsigelse mod hæftelse for lån begrundet i manglende information om at forudsat betaling fra tredjemand ikke var sket.
  Dato: 17-09-2010, Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
  Pengeinstitutter
 177. 316/2009 Spørgsmål om hæftelse for træk på MasterCard-konto ved udfyldelse af elektronisk blanket på bankens hjemmeside.
  Dato: 09-03-2010, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 178. 398/2009 Krav om tilbagebetaling af omkostninger vedrørende bankens udlæg i erhvervsandel og berammelse af tvangsauktion, som blev tilbagekaldt.
  Dato: 01-02-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 179. 77/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af ejendom i Sverige.
  Dato: 25-06-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 180. 279/2008 Krav om nedsættelse af restgæld begrundet i erstatningskrav.
  Dato: 04-03-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 181. 141/2008 Indsigelse vedrørende afvikling af lån.
  Dato: 03-09-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 182. 231/2007 Spørgsmål om erstatning begrundet i håndtering af erhvervsengagement og efterfølgende inkassosag.
  Dato: 24-01-2008, Max Bank
  Pengeinstitutter
 183. 151/2006 Spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse af økonomi, omlægning af lån, renter m.v.
  Dato: 06-12-2006, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 184. 172/2006 Indsigelse imod dispositioner vedrørende udlån samt manglende gennemførelse af betalinger.
  Dato: 18-10-2006, Kreditbanken
  Pengeinstitutter
 185. 208/2005 Etablering af lån/kredit som følge af indklagedes hævning på skødedeponeringskonto.
  Dato: 08-06-2006, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 186. 101/2005 Kredit/lån optaget i forbindelse med et køb.
  Dato: 11-10-2005, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 187. 88/2005 Spørgsmål vedrørende indklagedes rådgivning i forbindelse med klagerens udskiftning af oliefyr.
  Dato: 18-08-2005, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 188. 134/2005 Indsigelse imod hæftelse for gæld begrundet i bl.a gennemførelse af afmeldte betalinger.
  Dato: 18-08-2005, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 189. 25/2005 Indsigelse imod inkasso. Værdi af pant.
  Dato: 18-08-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 190. 342/2004 Indsigelse mod dispositioner i forbindelse med køb og senere salg af en fast ejendom.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 191. 347/2004 Indsigelse vedrørende afvikling af lån.
  Dato: 10-05-2005, Egnsbank Han Herred
  Pengeinstitutter
 192. 256/2004 Overtræksrente i periode fra køb af bil til etablering af billån. Særligt tilbud om billån i forbindelse med kongeligt bryllup i 2004.
  Dato: 15-02-2005, Skælskør Bank
  Pengeinstitutter
 193. 478/2002 Afvikling af lån med lønforskrivning.
  Dato: 03-06-2004, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 194. 373/2002 Spørgsmål vedrørende indgåelse af aftale om afvikling af overtræk og lån.
  Dato: 22-04-2003, BG Bank
  Pengeinstitutter
 195. 352/2001 Spørgsmål vedrørende lån til indfrielse af underskud på køberkonto.
  Dato: 06-05-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 196. 491/2000 Spørgsmål om ansvar for gæld efter køb af ejendom, som senere blev solgt på tvangsauktion.
  Dato: 06-05-2002, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 197. 365/2001 Disposition over fællesejemidler under separationsforhandlinger.
  Dato: 02-04-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 198. 222/2001 Opgørelse af krav overgivet til inkasso. Tvist om forsikringsudbetaling for stormskade.
  Dato: 14-02-2002, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 199. 391/2001 Trangsbeneficie. Modregning i dagpenge. Afvikling af lån.
  Dato: 31-01-2002, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 200. 203/2001 Indsigelse om for lille udbetaling af lån. Størrelse af rentesatser, herunder overtræksrentesats, i forhold til rentesatser i telefonbank.
  Dato: 31-01-2002, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 201. OF 197/2001 Krav om pantesikkerhed i forbindelse med ændring i engagementsomfang, helkundebetragtning.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 202. 85/2001 Spørgsmål om ansvar for størrelse af gæld på byggekredit. Budgetstyring. Uansvarlig långivning.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 203. 331/2000 Spørgsmål vedrørende anvendelse af provenu af pant.
  Dato: 29-12-2000,
  Pengeinstitutter
 204. 175/2000 Rådgivning ved finansiering af køb af bil.
  Dato: 29-12-2000,
  Pengeinstitutter
 205. 354/2000 Opgørelse af gæld.
  Dato: 29-12-2000,
  Pengeinstitutter
 206. 432/1999 Finansiering af ejendomskøb. Opsigelse af kassekredit. Modregning. Spærring af Visa/dankort.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 207. 466/1998 Afvikling af gæld. Sammenlægning af lån. Renter og gebyrers størrelse. Fremsendelse af skøde.
  Dato: 01-12-1999,
  Pengeinstitutter
 208. OF 102/1999 Optagelse af lån til bl.a. indfrielse af gæld omfattet af gældssanering. Fremsendelse af beløb vedrørende tinglysningsafgift efter anmodning fra advokat.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 209. 448/1998 Vilkår for henstand med afvikling af lån. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 07-09-1999,
  Pengeinstitutter
 210. 439/1998 Anvendelse af provenu fra salg af ejendom i forbindelse med ægtefællers bodeling.
  Dato: 12-04-1999,
  Pengeinstitutter
 211. 327/1998 Spørgsmål om, hvorvidt overskud ved omprioritering efter indfrielse af terminsrestancer og udlæg med rette var anvendt som ekstraordinært afdrag på udlån.
  Dato: 10-03-1999,
  Pengeinstitutter
 212. 160/1998 Skattemæssige forhold vedrørende lån etableret i 1987.
  Dato: 30-12-1998,
  Pengeinstitutter
 213. 253/1998 Opgørelse af gæld. Saldokvittering. Delvis afvisning.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 214. 74/1998 Rådgivning ved finansiering af køb af bil.
  Dato: 02-09-1998,
  Pengeinstitutter
 215. 446/1997 Del af pengeinstituts krav overgivet til retslig inkasso. Spørgsmål om, hvorvidt pengeinstituttet herved havde fortabt retten til at gøre yderligere krav gældende. Opgørelse af gæld. Renter.
  Dato: 16-06-1998,
  Pengeinstitutter
 216. 174/1996 Spørgsmål om, hvorvidt der var givet tilsagn om saldokvittering. Tidligere fogedretskendelse herom. Opgørelse af krav.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 217. 492/1996 Rådgivning ved finansiering af køb af timesharelejlighed.
  Dato: 10-06-1997,
  Pengeinstitutter
 218. 405/1995 Afvikling af engagement.
  Dato: 16-05-1997,
  Pengeinstitutter
 219. 302/1996 Afvikling af engagement, herunder spørgsmål om erstatningskrav i forbindelse med salg af pantebrev.
  Dato: 12-12-1996,
  Pengeinstitutter
 220. 75/1996 Afvikling af engagement.
  Dato: 12-12-1996,
  Pengeinstitutter
 221. 333/1995 Rådgivning vedrørende byggeprojekt. Afvikling af engagement. Omstændigheder i forbindelse med gennemførelse af tvangsauktion.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 222. 608/1995 Afvikling af engagement.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 223. OF 545/1995 Spørgsmål om indklagede var berettiget til at tilbageføre rentetilskrivning på engagement.
  Dato: 09-09-1996,
  Pengeinstitutter
 224. 223/1995 Fejlagtig registrering af indbetaling på lån.
  Dato: 11-06-1996,
  Pengeinstitutter
 225. 455/1995 Rådgivning om etablering af konti samt engagementsomlægning.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 226. 327/1995 Lån ydet mod lønforskrivning, rentes størrelse, overførselstidspunkter.
  Dato: 22-04-1996,
  Pengeinstitutter
 227. OF 59/1995 Spørgsmål om tilmelding af udbetaling til klagers udlånskonto. Personlig henvendelse til debitor på dennes bopæl.
  Dato: 12-12-1995,
  Pengeinstitutter
 228. 702/1994 Afvikling af engagement.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 229. 736/1994 Spørgsmål om adgang til at anvende indbetalinger til nedskrivning af ægtefælles engagement.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 230. 551/1994 Afviklingsaftale.
  Dato: 17-07-1995,
  Pengeinstitutter
 231. 637/1994 Opgørelse af engagement.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 232. 664/1994 Ekspedition af ansøgning om udbetaling af statstilskud.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 233. 292/1994 Ekspeditionstid ved overførsel af udlån med tilhørende sikkerhed til andet pengeinstitut m.v.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 234. 678/1993 Rente, afvikling.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 235. 335/1994 Saldo.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 236. 683/1993 Provenu af omprioritering. Krav om nedbringelse af lån.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 237. 665/1993 Afviklingsaftale vedrørende engagement. Erstatning i forbindelse med køb af skibsanparter, huskøb m.v.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 238. IF 286/1993 Ændring af afviklingsordning, inkasso.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 239. 493/1992 Afskrivning af uerholdelig fordring.
  Dato: 17-05-1993,
  Pengeinstitutter
 240. 312/1992 Udlån, erstatningsansvar.
  Dato: 19-02-1993,
  Pengeinstitutter
 241. 419/1991 Udlån. Salg af pantsat bil. Værdi.
  Dato: 09-07-1992,
  Pengeinstitutter
 242. 412/1991 Størrelse af debetsaldo, hushandel.
  Dato: 15-06-1992,
  Pengeinstitutter
 243. 609/1991 Oplysning om renter på misligholdt engagement.
  Dato: 22-05-1992,
  Pengeinstitutter
 244. 517/1991 Overførsel af engagement.
  Dato: 22-05-1992,
  Pengeinstitutter
 245. 441/1991 Forlængelse af kredit.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 246. IF 387/1991 Kontoudskrift.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 247. 222/1991 Hæftelse for overtræk.
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 248. 233/1991 Afvikling af misligholdt engagement.
  Dato: 22-11-1991,
  Pengeinstitutter
 249. 92/1991 Andelsboliglån.
  Dato: 28-08-1991,
  Pengeinstitutter
 250. OF 128/1991 Udlån, renteforhøjelse, helkundebetragtning.
  Dato: 02-07-1991,
  Pengeinstitutter
 251. 420/1990 Størrelse af restgæld.
  Dato: 06-03-1991,
  Pengeinstitutter
 252. 271/1990 Afvikling.
  Dato: 13-12-1990,
  Pengeinstitutter
 253. 10/1990 Indberetning af rente. Opgørelse af skyldforholdet. Restgældens størrelse.
  Dato: 09-08-1990,
  Pengeinstitutter
 254. 266/1989 Tilbagebetaling.
  Dato: 27-11-1989,
  Pengeinstitutter
 255. OF 24/1989 Udlån. Kontoudskrift.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter
 256. 252/1988 Afvikling.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter


Ulempeerstatning
Umyndighed