Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Æ Alle

Udbytte
Uddannelsesopsparing
Udlæg
Udlån
- bodeling, samlivsophævelse
- hæftelse
- indfrielse
- låneanmodning
- løbetid
- omlægning

 1. 351/2015 Krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån. Indsigelse om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.
  Dato: 30-06-2016, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 2. 369/2015 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneomlægning, hvor eksisterende lån blev opsagt forud for indhentelse og kurssikring af nyt lånetilbud.
  Dato: 24-06-2016, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 3. 405/2015 Indsigelse mod bankens krav i henhold til en låneaftale, der løbende var forhøjet
  Dato: 25-05-2016, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 4. 377/2015 Spørgsmål om transporterklæring var bortfaldet på grund af bristede forudsætninger
  Dato: 25-05-2016, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 5. 33/2015 Spørgsmål om opfyldelse af gældsplejeaftale. Krav om rentekompensation.
  Dato: 12-05-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 6. 42/2014 Indsigelser mod manglende omlægning af lån på grund af krav om mortifikation af ejerpantebrev og indsigelser mod rente på udlån
  Dato: 15-09-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 7. 385/2013 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med salg af andelsbolig og omlægning af boliglån til privatlån
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 8. 171/2013 Indsigelse mod omlægning af lån, hvorved ydelsen blev forhøjet.
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 256/2012 Krav om refusion af renter og omkostninger ved omlægning af kreditter til lån og krav om nedsættelse af rente
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 284/2012 Indsigelser i forbindelse med en kredit og spørgsmål om en afdragsordning
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 252/2012 Krav om rentekompensation som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån i år 2000.
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 562/2011 Spørgsmål om nedsættelse af ydelsen på lån og omlægning af lån
  Dato: 04-10-2012, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 13. 233/2011 Indsigelse mod transaktioner i forbindelse med sammenlægning af lån og spørgsmål vedrørende omkostninger og forsikringsdækning
  Dato: 04-09-2012, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 14. 593/2010 Spørgsmål om låneomlægning blev foretaget uden klagerens accept, samt spørgsmål om banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med anvendelse af låneprovenuet.
  Dato: 02-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 352/2010 Spørgsmål om bankens rådgivning af klageren i forbindelse med låneomlægning var ansvarspådragende.
  Dato: 09-11-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 16. 1284/2009 Anvendelse af provenu fra låneomlægning.
  Dato: 02-03-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 31/2003 Indsigelse vedrørende låns afvikling.
  Dato: 26-02-2004, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 18. 390/2000 Sammenlægning af ægtefællers engagement herunder af lån, for hvilke ægtefællerne ikke hæftede solidarisk. Spørgsmål om ændring af ydelse ved ekstraordinært afdrag.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 19. 454/1993 Boligfinansiering. Ombytning af sælgerpantebreve med boliglån.
  Dato: 31-01-1994,
  Pengeinstitutter
 20. 274/1988 Omlægning af kredit til gældsbrevslån. Omkostninger. Forsinket effektuering af anmodning om overførsel af lån. Validering.
  Dato: 10-07-1989,
  Pengeinstitutter
 21. 212/1988 Krav om omlægning af ikke misligholdt kredit til gældsbrevslån. Ikke krav på omkostninger.
  Dato: 09-03-1989,
  Pengeinstitutter

- opsigelse
- rente
- stiftelse
- stiftelsesomkostninger
- studielån
- særlige indfrielsesvilkår
- udlandslån/valutalån
- ydelse
- øvrige spørgsmål

Ulempeerstatning
Umyndighed