Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

G
Garantbeviser
- mindreårig
- opsigelse
- rådgivning

 1. 106/2017 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Den Jyske Sparekasse i 2013. Krav om udbetaling af garantkapital. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 24-08-2017, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 2. 104/2016 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Den Jyske Sparekasse i 2013. Krav om udbetaling af garantkapital. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 24-06-2016, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 3. 310/2012 Spørgsmål om ansvar som følge af manglende salg af garantbeviser i Sparekassen Østjylland i 2011. Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 28-05-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 4. 11/2014 Indsigelse om forkert rådgivning i forbindelse med salg af investeringsbeviser til køb af garantbeviser med henblik på at deltage i generalforsamling (garantmøde)
  Dato: 09-05-2014, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 5. 339/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 24-04-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 6. 82/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 24-04-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 7. 330/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold
  Dato: 27-02-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 8. 588/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 13-02-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 9. 397/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i Sparekassen Østjylland og i forbindelse med henvendelse i slutningen af 2011 om indløsning af garantkapitalen
  Dato: 13-02-2014, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 10. OF 585/2012 Placering af garantmidler i pensionsordning i strid med 20 %-reglen i puljebekendtgørelsen. Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 11. 459/2012 Spørgsmål om klagerne havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 12. 450/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 13. 511/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 14. 392/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Spørgsmål om passivitet og forældelse.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 15. 336/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 16. 429/2012 Spørgsmål om klagerne havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garanbørs. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 17. 542/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om der ved tegningen blev aftalt vilkår, der afviger fra sparekassens vedtægter.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 18. 476/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 19. 405/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 20. 391/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 21. 390/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 22. 372/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland i november 2011
  Dato: 12-12-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 23. 480/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 24. 538/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagernes ønske om at hæve garantkapital.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 25. 411/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 26. 7/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 27. 379/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagernes ønske om at hæve garantkapital
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 28. 487/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagernes ønske om at hæve garantkapital.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 29. 66/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 30. 346/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagernes ønske om at hæve garantkapital
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 31. 520/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 32. 431/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 33. 582/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 34. 387/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 35. 331/2012 Spørgsmål om klagerne havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 36. 481/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 20-11-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 37. 412/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 38. 453/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 39. 371/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 40. 353/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 41. 328/2012 Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Stop for indløsning af garantkapital
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 42. 456/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagernes ønske om at indløse garantkapital. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 43. 358/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 44. 438/2012 Spørgsmål om klagerne havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 45. 418/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 46. 377/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 47. 97/2013 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Spar Mors
  Dato: 18-09-2013, FS Finans IV (Fjordbank Mors af 2011)
  Pengeinstitutter
 48. 417/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 49. 388/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 50. 464/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 51. 375/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 52. 365/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 53. 416/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 18-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 54. 350/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 06-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 55. 602/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland
  Dato: 06-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 56. 96/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Spar Saling Sparekasse
  Dato: 06-09-2013, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 57. 515/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 06-09-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 58. 47/2013 Indsigelse vedrørende rådgivning om garantkapital i Spar Salling Sparekasse
  Dato: 06-09-2013, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 59. 406/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland
  Dato: 12-06-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 60. 452/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland
  Dato: 12-06-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 61. 317/2012 Krav mod Den Jyske Sparekasse i forbindelse med indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende garantikapital i Spar Salling Sparekasse
  Dato: 11-04-2013, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 62. 458/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Indsigelse mod rådgivningen i forbindelse med klagerens ønske om at hæve garantkapital
  Dato: 11-04-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 63. 357/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 11-04-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 64. OF 432/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 07-03-2013, Sparebank Østjylland af 2012 (FS Finans I)
  Pengeinstitutter
 65. 441/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med teg-ning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om spare-kassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs
  Dato: 07-03-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 66. 233/2012 Spørgsmål om klageren havde modtaget mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantkapital i sparekasse. Spørgsmål om afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 p
  Dato: 07-03-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 67. 175/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i garantbeviser i Sparekassen Østjylland (nu Sparebank Østjylland af 2012)
  Dato: 11-02-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 68. 316/2012 Indsigelse mod mindreårigs tegning af garantkapital
  Dato: 11-02-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 69. 114/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning om garantkonto og tilbageførsel af renter tilskrevet klagerens g-konto
  Dato: 12-12-2012, Fjordbank Mors af 2011
  Pengeinstitutter
 70. OF 219/2010 Indsigelse om at tegning af garantikapital til mindreårige skete i strid med værgemålslovens og værgemålsbekendtgørelsens regler.
  Dato: 06-12-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 71. 304/2010 Spørgsmål om sparekassen har handlet ansvarspådragende i forbindelse med anbringelse af mindreåriges midler i garantbeviser, samt indsigelse mod sparekassens indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 06-12-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 72. 963/2010 Tegning af garantbeviser for børneopsparingsmidler efter udløbet af bindingsperioden.
  Dato: 06-12-2011, Fjordbank Mors af 2011
  Pengeinstitutter
 73. 26/2010 Spørgsmål om tegning af garantikapital i februar 2008 var aftalt, samt indsigelse mod indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 06-12-2011, Løkken Sparekasse (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 74. 201/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 75. 269/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2005 til mindreårigt barnebarn.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 76. 35/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 77. 6/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/Sj)
  Pengeinstitutter
 78. OF 46/2010 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med en mindreårigs placering af arv og forsikringssum som garantindskud foretaget i 2002.
  Dato: 31-08-2011, Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011 A/S)
  Pengeinstitutter
 79. OF 422/2009 Indefrysning af garantindskud, som ikke var hævet inden to uger efter udløbet af opsigelsesperioden. Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital samt indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysningen.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 80. 67/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 81. 41/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital for midler tilhørende mindreårig.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 82. OF 247/2009 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser herunder i kapital- og ratepensionsordninger, samt indefrysning af allerede opsagt garantikapital.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 83. 273/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og garantikapitallån. Indsigelse om indefrysning af garantikapital.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 84. 359/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i januar 2008 var aftalt. Indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 85. 165/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2006 og 2007. Erhvervsevnetabserstatning.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 86. 182/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 87. 169/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysning. Tegning af garantikapital til mindreårige. Indsigelser om mangelfuld rådgivning ved tegning af garantikapital og i forbindelse med overvejelser om hævning mod dekort.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 88. 154/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt, samt indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 89. 754/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Spørgsmål vedrørende overførsel af garantikapital til anden konto og rådgivning om opsigelsesvarsel.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 90. 186/2009 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital, samt indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 91. 156/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i marts 2008. Indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 92. 306/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler, der stammede fra erhvervsevnetabserstatning, samt i forbindelse med overvejelser om hævning af garantikapitalen mod dekort.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 93. 311/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 94. 360/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårig.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 95. 225/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Kortvarig ophævelse af indefrysning. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder om mulighed for mod dekort at hæve uden iagttagelse af opsigelsesvarsel.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 96. 437/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 97. 522/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 98. OF 167/2009 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser. Tegning af garantikapital ud over maksimum. Indbetaling af garantikapital på pension.
  Dato: 16-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 99. 1145/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt samt indsigelse mod indefrysning af opsagt garantikapital. Garantikapital placeret i pensionsordning.
  Dato: 16-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 100. 373/2009 Spørgsmål om sparekassen ydede tilstrækkelig rådgivning i forbindelse med overvejelser om opsigelse af garantikapital, samt spørgsmål om sparekassens rådgivningspligt ved mindreåriges tegning af garantikapital.
  Dato: 06-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 101. 1286/2009 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i garantbeviser i Sparekassen Spar Mors (nu Fjordbank Mors).
  Dato: 14-03-2011, Fjordbank Mors (Morsø Bank)
  Pengeinstitutter
 102. 564/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med garanters overvejelser om hævning.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 103. 1092/2009 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 104. 335/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 105. 435/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med garanters overvejelser om hævning.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 106. OF 318/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og garantikapitallån i Løkken Sparekasse. Opsigelse af garantikapital – berettigelse af opsigelse af garantikapitallån.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 107. SD 409/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 108. 270/2009 Rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital samt indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 109. 341/2009 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser samt indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 110. 371/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og overvejelser om hævning mod dekort.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 111. 214/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysning. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 112. 1291/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 113. 463/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder om mulighed for mod dekort at hæve uden iagttagelse af opsigelsesvarsel.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 114. 173/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 115. 385/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 116. 601/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt samt indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 117. OFSD 175/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i september 2008 i Løkken Sparekasse for midler til finansiering af byggeomkostninger.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 118. 1243/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2006 og 2008 til mindreårigt barnebarn.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 119. 266/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, for midler til finansiering af byggeomkostninger.
  Dato: 19-01-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 120. 533/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital, dels privat, dels via selskaber.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 121. 243/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 122. 145/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 123. 480/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 124. 350/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 07-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 125. 381/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2007.
  Dato: 23-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 126. 440/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt samt indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 23-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 127. 515/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital for dels kapitalpensionsmidler, dels midler tilhørende mindreårig.
  Dato: 23-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 128. 444/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og overvejelser om hævning mod dekort.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 129. 461/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for penge der stammede fra en erhvervsevnetabserstatning.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 130. 264/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2003 til mindreårig datter.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 131. 217/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse. Indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysning.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 132. 232/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 133. 634/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2005 - personskadeerstatning.
  Dato: 17-09-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 134. 193/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2002.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 135. 226/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 136. 267/2009 Indsigelse mod indsættelser på garantikapitalkonto, herunder indsættelser efter suspension af adgang til at hæve.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 137. 452/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2006 – 2009. Indsættelser på garantikapitalkonto efter sparekassens stop for udbetalinger.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 138. 329/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med garants placering af opsparing på garantikapitalkonto og garantens overvejelser om hævning.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 139. 347/2009 Indsigelse mod tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2005.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 140. 334/2009 Tegning af garantindskud for børneopsparingsmidler efter udløbet af bindingsperioden.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 141. 788/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i 2006.
  Dato: 27-05-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 142. 377/2009 Spørgsmål om rådgivning ved indskud af midler på garantbeviskonto samt manglende rådgivning ved disposition over personskadeerstatning.
  Dato: 10-05-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 143. 790/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i juli 2008.
  Dato: 10-05-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 144. 293/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2005.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 145. 260/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2007.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 146. 244/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2004 og om fejlagtig indbetaling på garantikapitalkonto.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 147. 269/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 148. 248/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2008.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 149. 386/2009 Tegning af garantindskud for børneopsparingsmidler efter udløbet af bindingsperioden.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
  Pengeinstitutter
 150. 92/2009 Spørgsmål om rådgivning ved indsætning af arv på garantbeviskonto i juni 2008.
  Dato: 12-04-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 151. 787/2009 Spørgsmål om rådgivning ydet ved foretagelse af garantindskud.
  Dato: 12-04-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 152. 419/2009 Indsætning af beløb på garantbeviskonto i forbindelse med opgørelse af konto.
  Dato: 12-04-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 153. 263/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2006.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 154. 198/2009 Spørgsmål om aftalt, at en del af overført beløb til konto for garantkapital skulle indsættes på almindelig konto.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 155. 611/2009 Spørgsmål om rådgivning ved placering af indestående på selvpensioneringskonto i garantbeviser.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 156. 476/2009 Spørgsmål om rådgivning ved tegning af garantikapital samt beslutning om indefrysning af indskud som garantikapital havde virkning for allerede opsagte indskud.
  Dato: 29-03-2010, Brørup Sparekasse
  Pengeinstitutter
 157. 195/2009 Rådgivning vedrørende indskud foretaget i 2006 samt 2008.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 158. 553/2008 Rådgivning i forbindelse med garantindskud i perioden 2004 – 2008.
  Dato: 19-01-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 159. 94/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2004.
  Dato: 19-01-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 160. OF 118/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med en mindreårigs garantindskud foretaget i 2008.
  Dato: 23-12-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 161. 397/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med en mindreårigs placering af forsikringssum som garantindskud foretaget i 2006.
  Dato: 23-12-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 162. 124/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i februar 2008, afslag på at udbetaling af garanti-kapital.
  Dato: 23-12-2009, Brørup Sparekasse
  Pengeinstitutter
 163. 312/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2004.
  Dato: 18-11-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 164. 183/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i begyndelsen af 2007.
  Dato: 18-11-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 165. 138/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2003.
  Dato: 08-10-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 166. 129/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i perioden 2002-2007.
  Dato: 08-10-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 167. OF 35/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2005.
  Dato: 08-10-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 168. OF 58/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i perioden 2002-2008.
  Dato: 25-06-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 169. 38/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i perioden 1994-2008.
  Dato: 12-06-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter

- øvrige spørgsmål

Garanti
Garanti
Gebyr
Gebyr
Generalforsamling
Generalforsamling
Gevinstopsparing
Gældsovertagelse
Gældssanering