Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

V
Validering
Valuta
Valuta
- fejlagtig omvekslingskurs
- omkostninger
- omvekslet beløbsstørrelse
- øvrige spørgsmål

 1. 135/2019 Krav om erstatning i forbindelse med lukning af valutapositioner. Indsigelse om systemfejl i bankens handelsplatform.
  Dato: 26-06-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 2. 305/2019 Krav om erstatning for tab ved investering i komplekse produkter med høj gearing via handelsplatform.
  Dato: 31-03-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 3. 412/2018 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om manglende modtagelse af meddelelse om ændrede marginkrav.
  Dato: 12-06-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 4. 411/2017 Krav om erstatning ved lukning af valutapositioner begrundet i indsigelse om fejlagtig rådgivning om forhøjet marginkrav.
  Dato: 04-04-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 5. 376/2017 Krav om erstatning for forgæves forsøg på afgivelse af salgsordrer i forbindelse med en systemfejl i bankens elektroniske handelsplatform. Ikke mulighed for at nedbringe margin med deraf følgende tvangslukning (stop out).
  Dato: 25-01-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 6. 110/2018 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at handel med valutaoptioner var sket til manipulerede kurser som følge af manipulation med valutamarkedet foretaget af bankens samarbejdspartnere (handelsmodparter).
  Dato: 18-10-2018, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 7. 294/2016 Krav om erstatning for tab på en valutaswapaftale. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 03-03-2017, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 8. 57/2015 Effektuering af stop-loss i en situation, hvor kursen på schweizerfranc (CHF) pludselig steg betydeligt. Justering af automatisk genereret afregningskurs.
  Dato: 14-12-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 9. 250/2015 Effektuering af stop-loss i en situation, hvor kursen på schweizerfranc (CHF) pludselig steg betydeligt
  Dato: 02-11-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 10. 89/2015 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om indgåelse af valutaswapaftale i 2006 og mod afregningskurs ved stop loss indfrielse af valutaswapaftale i 2015.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 11. 98/2016 Rådgivning ved indgåelse af aftale om valutarenteswap. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 24-06-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 20/2015 Effektuering af stop-loss i en situation, hvor kursen på schweizerfranc (CHF) pludselig steg betydeligt.
  Dato: 24-06-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 13. 108/2016 Klage vedrørende gebyr for valutaomveksling ved køb af et finansielt produkt i euro over en handelskonto i engelske pund.
  Dato: 24-06-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 14. 416/2015 Klage over manglende mulighed for at veksle polske zloty.
  Dato: 25-05-2016, BankNordik
  Pengeinstitutter
 15. 217/2015 Spørgsmål om klage vedrørende indsigelse mod afregningskurs ved stop loss indfrielse af CHF-lån skal afvises som erhvervsmæssig. Låneaftale indgået af interessentskab, der efterfølgende blev opløst.
  Dato: 29-04-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 16. OF 104/2015 Spørgsmål om klage fra interessentskab vedrørende indsigelse mod afregningskurs ved stop loss lukning af valutaswap skal afvises som erhvervsmæssig.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 186/2014 Spørgsmål om ansvar for rådgivning ved indgåelse af valutarenteswap og for lukning af valutarenteswappen. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 05-11-2014, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 18. 396/2013 Rådgivning ved indgåelse af aftale om valutarenteswap. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 28-05-2014, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 19. 168/2013 Indsigelser vedrørende aftale om en valutaswap i forbindelse med finansiering af vindmølleandel
  Dato: 28-05-2014, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 20. OF 409/2013 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig
  Dato: 09-05-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 21. OF 408/2013 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig
  Dato: 09-05-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 22. 170/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med personligt ejet erhvervsvirksomheds indgåelse af valuta- og renteswapaftaler. Afvisning.
  Dato: 27-02-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 567/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af lån i schweizerfranc til finansiering af sommerhus. Afvisning af medvirken til hjemtagelse af realkreditlån
  Dato: 27-02-2014, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 24. 248/2013 Rådgivning ved indgåelse af aftale om valutaswap
  Dato: 13-02-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 25. OF 181/2013 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 05-02-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 26. 264/2012 Indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med aftale om valutaswap den 29. december 2008
  Dato: 04-12-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 27. 508/2012 Indsigelser i forbindelse med investering i værdipapirer og indgåelse af en valutaswapaftale
  Dato: 13-11-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 28. 231/2012 Indsigelse mod tvangslukning af valutaswap trods tilbud om yderligere sikkerhed/indskud
  Dato: 28-08-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 29. 130/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med en valutaswap og terminsforretninger
  Dato: 28-08-2013, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 30. 59/2013 Indsigelser om blandt andet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aftaler om rente- og valutaswaps indgået i 2007-2008
  Dato: 09-07-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 374/2012 Rådgivning ved indgåelse af aftale om valutaswap. Indsigelse mod lukning ved udløb
  Dato: 07-06-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 32. 315/2012 Krav om erstatning for kurstab ved valutaterminsforretning i forbindelse med påtænkt indgåelse af en valutarenteswapaftale. Spørgsmål om forældelse .
  Dato: 22-05-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 33. 442/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med indgåelse af valutaswapaftale og indsigelse om, at banken var forpligtet til at indgå en ny valutaswapaftale med klageren med henblik på, at han kunne genvinde tidligere tab
  Dato: 11-04-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 34. 56/2012 Rådgivning ved indgåelse af valutarenteswapaftale
  Dato: 20-03-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 35. OF 308/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswapaftale med en hovedstol på 20 mio. kr. Spørgsmål om afvisning af klagen som erhvervsmæssig
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 36. 10/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 13-02-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 37. 462/2011 Rådgivning ved indgåelse af aftaler om valutaswap og valutalån. Lukning af valutaswap og valutalån
  Dato: 15-01-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 38. 257/2012 Spørgsmål om forældelse af erstatningsansvar for rådgivning om optagelse af valutakredit til brug for investeringer
  Dato: 15-01-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 39. 54/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 26-11-2012, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 40. 460/2011 Spørgsmål om omlægning af investeringskredit i Schweizerfranc til lån i Euro var aftalt og om bank havde været berettiget til at opsige lånet
  Dato: 26-09-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 41. 382/2011 Krav om erstatning for tab på valutaswapforretning.
  Dato: 19-09-2012, Sparekassen i Skals
  Pengeinstitutter
 42. 163/2011 Rådgivning ved indgåelse af valutarenteswapaftale. Indsigelse mod tvangslukning
  Dato: 12-09-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 43. 438/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om terminsforretning i tilknytning til en valutaswapaftale
  Dato: 04-09-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 44. 347/2011 Indsigelser i forbindelse med investering i bl.a. ”EGNSINVEST Højt Udbytte, Garanti - 2013” samt ved indgåelse af en aftale om en valutaswap
  Dato: 27-08-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 45. 286/2011 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 27-08-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 46. 188/2011 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 27-08-2012, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 47. 252/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om stop-loss og kursudviklingen på schweizerfranc (CHF) i forbindelse med valutaswap
  Dato: 11-06-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 48. 472/2010 Indsigelse mod lukning af valutaswapforretning medio marts 2010
  Dato: 01-05-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 49. 510/2011 Krav om erstatning for valutatab som følge af ekspeditionstid ved inkassering af udenlandsk check
  Dato: 01-05-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 50. 1078/2010 Spørgsmål om en valutaswap kunne lukkes af banken uden udtrykkelig accept fra alle aftalens parter.
  Dato: 14-02-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 51. OF 959/2010 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaforretninger.
  Dato: 07-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 52. OF 533/2010 Rådgivning ved indgåelse af valutarenteswapaftale.
  Dato: 27-01-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 53. OFIF 356/2010 Rådgivning ved indgåelse af valutarenteswapaftale.
  Dato: 27-01-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 54. 382/2010 Indsigelse mod tidspunkt for omveksling af valuta i forbindelse med køb af udenlandske aktier.
  Dato: 18-01-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 55. OF 592/2009 Spørgsmål om bankens rådgivning ved indgåelse af en valutaswapaftale.
  Dato: 05-12-2011, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 56. OF 521/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med indgåelse af valutarenteswapaftale samt om pengeinstituttet havde afgivet et løfte om adgang til at fortsætte aftalen.
  Dato: 15-11-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 57. 554/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med betalingsoverførsler til Thailand. Oprettelse af valutakonto.
  Dato: 18-10-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 58. 126/2010 Spørgsmål om adgang til at handle valuta til spotpris var aftalt.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 59. 589/2010 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med valutaterminsforretninger samt betydningen af en ”line” på 700.000 kr. for klagerens hæftelse for tab.
  Dato: 06-05-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 60. 1232/2009 Rådgivning i forbindelse med indgåelse af valutaswapaftale.
  Dato: 11-02-2011, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 61. 978/2009 Spørgsmål om afregning af valutahandel, om ansvar for manglende gennemførelse af ønsket valutahandel og om godtgørelse for tidsforbrug.
  Dato: 13-12-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 62. 427/2008 Spørgsmål om tvangslukning af valutaswapaftale ultimo oktober 2008.
  Dato: 09-09-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 63. 419/2008 Manglende påbegyndelse af udbetaling af indekskontrakter, køb af valuta.
  Dato: 04-03-2009, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 64. 211/2008 Omveksling af DKK til THB forinden overførsel til thailandsk pengeinstitut. Omvekslingskurs.
  Dato: 26-11-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 65. 60/2008 Tvist om telefonisk oplyst kurs ved veksling af kontant valuta.
  Dato: 23-04-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 66. 300/2007 Påstået rådgivning om placering af midler i USD.
  Dato: 27-02-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 67. 107/2003 Spørgsmål om pengeinstitut var berettiget til at annullere handel med polske zloty.
  Dato: 26-08-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 68. 357/2002 Spørgsmål om rådgivning vedrørende kurssikring af et krav i dollar.
  Dato: 04-03-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 69. 332/2001 Afregning af valutakonto i DEM til valutakonto i EUR.
  Dato: 02-04-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 70. 123/1999 Tilbagesøgning af for meget udbetalt renteafkast af obligationer. Spørgsmål om vekselkurs vedrørende udenlandske værdipapirer.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 71. 187/1997 Valutaveksling, kursfastsættelse.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 72. 8/1996 Spørgsmål om valutaafregningskurs for polske Zloty.
  Dato: 29-08-1996,
  Pengeinstitutter
 73. 10/1994 Valutaveksling, kursfastsættelse.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 74. 296/1993 Valuta, omvekslingskurs, valør.
  Dato: 09-12-1993,
  Pengeinstitutter
 75. 394/1992 Valutapulje, beregning af negativt afkast.
  Dato: 05-02-1993,
  Pengeinstitutter
 76. 232/1988 Forgæves forsøg på overførsel til udlandet, kurstab.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 77. 201/1989 Afregningskurs og valutakurs ved salg af udenlandske obligationer.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter


Visakort - se Betalingstjenester
Værdiansættelse
Værdipapirer
Værnetingsaftale