Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

I
I-Foreningsforhold
I-forvaltning
I-forvaltning
I-Generalforsamling
I-Information
Indekskonto
Indfrielse
Indløsning
Indløsning
Indlån
- bevis for indbetaling/udbetaling
- forening
- opsigelse
- rådighedsbegrænsning
- ægtefæller
- øvrige spørgsmål

 1. 356/2021 Opkrævning af kundegebyr.
  Dato: 20-09-2022, Sydbank
  Pengeinstitutter
 2. 360/2021 Indsigelse mod spærring af adgang til netbank og mobilbank begrundet i manglende oplysninger i henhold hvidvaskloven.
  Dato: 24-05-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 3. 548/2021 Kontohavers erstatningskrav mod bank i forbindelse med online spil. Spørgsmål om banken var forpligtet til at yde rådgivning af egen drift som følge af kontohavers betaling af usædvanligt store beløb.
  Dato: 24-05-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 4. 325/2021 Indsigelse mod afslag på at indsætte større kontantbeløb på konto. Hvidvaskloven.
  Dato: 19-04-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 5. 308/2021 Indsigelse mod manglende adgang til at indsætte større kontantbeløb på konto.
  Dato: 21-03-2022, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 6. 119/2021 Indsigelse mod dispositioner i forbindelse med ekspedition af ejendomssalg, herunder indsigelse om manglende beløb.
  Dato: 09-11-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 7. 212/2020 Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven og mod trussel om spærring af fælleskonto som følge af manglende afgivelse af oplysninger. Krav om erstatning i forbindelse med klagernes ønske om lukning af konto og kort samt overførsel af midler fra kontoen til udlandet.
  Dato: 09-09-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 8. 40/2021 Indsigelse mod gebyr for kundegruppen ”Favorit 3”. Krav om adgang til gebyrfri NemKonto.
  Dato: 09-09-2021, Sydbank
  Pengeinstitutter
 9. 456/2020 Krav om erstatning som følge af indsigelse om pengeinstituts manglende overholdelse af databeskyttelsesloven og per-sondataforordningen.
  Dato: 27-08-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 332/2020 Indsigelse mod ophævelse af betalingsservice, overførsel af kundeforhold til en anden afdeling og afslag på overtræk.
  Dato: 03-05-2021, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 11. 311/2020 Indsigelse mod manglende forlængelse af bindingsperiode. Konsekvenser for sociale ydelser.
  Dato: 03-05-2021, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 12. 455/2019 Indsigelser om mangelfuld sikkerhed i netbank i forbindelse med overførsel via netbank af kreditorbeskyttede midler til Mastercardkonto, og indsigelse om misbrug af Mastercard vedrørende betalinger til to udenlandske investeringsfirmaer
  Dato: 26-03-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 298/2019 Indlån, øvrige spørgsmål – Overførsel, øvrige spørgsmål - Modregning, øvrige spørgsmål
  Dato: 20-01-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 67/2020 Krav om erstatning for røveri efter forgæves forsøg på at indsætte større kontantbeløb i banken.
  Dato: 16-12-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 80/2020 Indsigelser vedrørende tredjemands oprettelse af Nemkonto i klagerens navn og krav om tilbageførsel af transaktioner med henblik på at give klageren mulighed for at fordele midlerne mellem de reelle ejere.
  Dato: 30-10-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 327/2019 Indsigelse om, at konto og tilhørende betalingskort blev spærret. Indsigelse mod omkostninger på pantebrevslån og mod modregning til dækning af terminsbetaling.
  Dato: 30-10-2020, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 17. 451/2019 Indsigelse mod manglende adgang til at indsætte større kontantbeløb på konto, krav om erstatning m.v.
  Dato: 26-06-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 18. 27/2020 Indsigelse mod opgørelse af indlånskonto og overførsel af indestående til et andet pengeinstitut.
  Dato: 26-06-2020, Nordoya Sparikassi
  Pengeinstitutter
 19. 303/2019 Indsigelse mod spærring af konto på grund af manglende oplysninger og manglende dokumentation i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
  Dato: 31-03-2020, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 20. OF 257/2019 Indsigelse mod ekspeditionstid og øvrige omstændigheder i forbindelse med oprettelse af betalingskonto. Basal betalingskonto, jf. lov om betalingskonti. Basal indlånskonto, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
  Dato: 17-03-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 21. 351/2019 Indsigelse mod oprettelse af MasterCard Debit til klageren og mod afgivelse af fuldmagt til klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
  Dato: 17-03-2020, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 22. 258/2019 Indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.
  Dato: 17-03-2020, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 23. 340/2019 Krav om erstatning/godtgørelse begrundet i blandt andet forskelsbehandling og unødigt tidsforbrug i forbindelse med oprettelse af basale betalingskonti. Ankenævnets sekreta¬riats afvisning af klage vedrørende afslag på at oprette en basal erhvervskonto til et selskab.
  Dato: 27-02-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 24. 314/2019 Indsigelse om manglende registrering af medkontohavere på indlånskonto og krav om erstatning begrundet i, at den manglende registrering havde medført unødvendig betaling af boafgift ved familiemedlems død.
  Dato: 27-02-2020, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 25. 155/2019 Arvings indsigelse mod hævninger på afdødes konti
  Dato: 19-11-2019, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 26. 198/2019 Indsigelse mod pengeinstituts afslag på at medvirke til betalingsoverførsler til udlandet og på anmodning om konto med tilknyttet Mastercard, som klageren ønskede at overdrage til en udenlandsk betalingsmodtager.
  Dato: 19-11-2019, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 27. 148/2019 Indsigelse om manglende beløb på indlånslånskonto. Fejlvisning i netbank.
  Dato: 16-09-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 28. 1/2019 Indsigelser i relation til spærring af konti og overførsel af pensionskonto
  Dato: 20-08-2019, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 29. OF 174/2019 Indsigelse mod en banks krav om legitimation i forbindelse med udbetaling af et boudlæg til klageren, der ikke var kunde i banken.
  Dato: 27-06-2019, Lån og Spar Bank
  Pengeinstitutter
 30. 411/2018 Spørgsmål om opsigelse af basal indlånskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.
  Dato: 30-04-2019, Andelskassen Fælleskassen
  Pengeinstitutter
 31. 338/2018 Indsigelse om at pengeinstitut burde have nægtet at gennemføre klagerens anmodninger om overførsler til udlandet
  Dato: 04-04-2019, Salling Bank
  Pengeinstitutter
 32. 262/2018 Krav om erstatning for forsinket frigivelse af indestående. Spørgsmål om forlig var indgået.
  Dato: 14-02-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 33. OF 251/2018 Krav om dækning for betalinger med Visa/Dankort via MobilePay, der medførte overtræk
  Dato: 29-11-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 34. 185/2018 Indsigelse mod opsigelse af indlånskonto grundet truende adfærd/ubehagelig sprogbrug over for bankens personale.
  Dato: 29-11-2018, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 35. 420/2017 Indsigelse mod pengeinstituts sletning af fuldmagter til konti tilhørende mindreårige børn, hvortil der løbende blev overført børnepension. Fælles forældremyndighed.
  Dato: 18-10-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 36. OF 101/2018 Indsigelse mod lukning af indlånskonto grundet flytning til Iran.
  Dato: 18-09-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 37. 138/2018 Spørgsmål om opsigelse af basal betalingskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.
  Dato: 18-09-2018, Andelskassen Fælleskassen
  Pengeinstitutter
 38. 229/2017 Indsigelse om beregning af for lavt afkast ved udløb af struktureret indlån
  Dato: 01-02-2018, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 39. 93/2017 Indsigelse mod oprettelse af konto, netbank-adgang og MasterCard Debit til klageren efter instruks fra klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
  Dato: 07-11-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 40. 97/2017 Indsigelse mod oprettelse af konto, netbank-adgang og MasterCard Debit til klageren efter instruks fra klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
  Dato: 07-11-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 41. OF 228/2017 Afslag på at oprette en basal betalingskonto uden gebyrtilskrivning.
  Dato: 27-09-2017, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 104/2017 Pengeinstituts afslag på at oprette mere end én basal indlånskonto til samme kunde. Kontraheringspligt.
  Dato: 11-09-2017, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 43. 50/2017 Indsigelse mod tilbageførsel af løn til klagerens tidligere ar-bejdsgiver.
  Dato: 11-09-2017, BankNordik
  Pengeinstitutter
 44. 191/2016 Indsigelse mod hævninger i 2001-2010
  Dato: 14-03-2017, Kreditbanken
  Pengeinstitutter
 45. 231/2016 Indsigelse om transaktioner på klagerens konto i 2005/06
  Dato: 03-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 46. 183/2016 Spørgsmål om anvendelse af provenu ved optagelse af lån i 2005 og 2007 samt indsigelse om manglende godskrivning af indbetaling i forbindelse med underskudssalg af ejendom i 2014.
  Dato: 17-11-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 47. 395/2015 Indsigelse mod indfrielse af tre private lån med midler fra en konto tilhørende et selskab ejet af klageren.
  Dato: 29-04-2016, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 48. OF 157/2015 Afslag på anmodning om oprettelse af en indlånskonto.
  Dato: 22-12-2015, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 49. 176/2015 Spørgsmål om bankens kontraheringspligt i forbindelse med etablering af kundeforhold
  Dato: 11-11-2015, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 50. 385/2014 Indsigelse mod spærring af firmakonto.
  Dato: 11-11-2015, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 51. 364/2014 Servicegebyr på indlånskonto på grund af begrænset forretningsomfang.
  Dato: 15-10-2015, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 52. 328/2014 Spørgsmål om banken i en e-mail havde forpligtet sig til at give en rentesats på 1,5 % på højrentekonto.
  Dato: 12-05-2015, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 53. 238/2014 Indsigelse mod opsigelse af erhvervsindlånskonti tilhørende selskaber samt krav om adgang til netbank vedrørende privat indlånskonto.
  Dato: 25-03-2015, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 54. 183/2014 Omstændigheder i forbindelse med overførsel af et beløb vedrørende en erstatningssum til nedbringelse af samlevers engagement.
  Dato: 06-03-2015, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 55. OF 200/2014 Indsigelse mod overførsel af klausulerede konti tilhørende mindreårig efter anmodning fra faderen, der var værge.
  Dato: 21-01-2015, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 56. 290/2014 Spørgsmål om hævninger på mindreårigs konto skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 21-01-2015, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 57. 29/2014 Spørgsmål om ansvar over for kreditor i et dødsbo i forbindelse med udbetaling af boets midler.
  Dato: 13-11-2014, Sparekassen Fyn (Sparekassen Faaborg) og Fynske Bank (Vestfyns Bank)
  Pengeinstitutter
 58. 107/2014 Indsigelser om manglende rådgivning forud for køb af andelsbolig og mangelfuld rådgivning om placering af indlånsmidler.
  Dato: 05-11-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 59. OF 381/2013 Spørgsmål om klagerens indbetaling af 190.000 GBP til bank skete til egen konto eller til konto tilhørende et investeringsfirma, der efterfølgende blev likvideret. Spørgsmål om afvisning på baggrund af tidligere domstolsbehandling og manglende kundeforhold
  Dato: 28-05-2014, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 60. 279/2013 Produktomlægning. Indførelse af nyt kundeprogram
  Dato: 09-05-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 61. 346/2013 Krav om erstatning for ikke gennemført køb af en ejendom og manglende overførsler af beløb til andre pengeinstitutter. Krav om gebyrfri overførsel af engagement og fremsendelse af kontoudtog. Krav om godtgørelse af gebyrer og mv.
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 62. 246/2013 Ansvar for overtræk på budgetkonto opstået ved overførsel til opsparing
  Dato: 05-02-2014, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 63. 172/2013 Indsigelser vedrørende engagement i 2008/2009
  Dato: 20-12-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 64. 255/2013 Krav om anvendelse af privat konto til erhvervsmæssigt formål. Krav om oprettelse af erhvervskonto
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 65. 184/2013 Spørgsmål vedrørende placering af opsparing på kapitalpensionskonto
  Dato: 24-10-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 66. 491/2012 Spørgsmål om akkordaftale var indgået og om betalinger fra konto tilhørende interessentskab var sket med frigørende virkning for banken. Erhvervsforhold.
  Dato: 28-08-2013, FS Finans IV (Fjordbank Mors af 2011)
  Pengeinstitutter
 67. 382/2012 Spørgsmål om sparekasse handlede ansvarspådragende i forbindelse med, at en kunde overførte sit engagement til sparekassen, hvor der blev oprettet en indlånskonto med kundens daværende samlever som medkontohaver
  Dato: 07-06-2013, Svendborg Sparekasse
  Pengeinstitutter
 68. 113/2012 Afskæring af erstatningskrav, der ikke var fremsat inden for fristen i henhold til præklusivt proklama, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 h
  Dato: 24-10-2012, Fjordbank Mors af 2011
  Pengeinstitutter
 69. 430/2011 Krav som følge af fejlagtig rådgivning om Indskydergarantifondens dækningsomfang.
  Dato: 04-10-2012, Fjordbank Mors af 2011
  Pengeinstitutter
 70. 45/2012 Spørgsmål om bankens ansvar for datters uberettigede dispositioner over klagerens konto. Spørgsmål om forældelse af krav
  Dato: 26-09-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 71. 441/2011 Spørgsmål om akkord i forbindelse med betaling i 1997 på frivilligt forlig og indsigelse om forældelse
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 72. OF 269/2011 Krav om dækning af tab, som opstod som følge af, at fælles midler var indsat på konto i den ene klagers navn, hvorved indskydergarantifonden ikke dækkede det fulde beløb i forbindelse med Amagerbankens konkurs
  Dato: 21-03-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 73. OF 253/2011 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende genplacering af obligationsinvestering. Tab af kontante midler ved pengeinstituts konkurs
  Dato: 21-03-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 74. 149/2011 Spørgsmål om banken havde ydet klageren og dennes enkeltmandsvirksomhed fejlagtig rådgivning vedrørende Indskydergarantifondens dækning af indestående ved bankens konkurs.
  Dato: 14-02-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 75. 342/2010 Spørgsmål om sparekasses ansvar for moders uberettigede dispositioner over søns konto.
  Dato: 09-11-2011, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 76. 620/2010 Spørgsmål om godtgørelse af omkostninger foranlediget af afslag på oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 03-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 77. 442/2010 Afslag på oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 18-10-2011, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 78. 175/2010 Afslag på oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 79. 1166/2009 Indsigelse mod udlæg i konto foretaget af Skat.
  Dato: 14-03-2011, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 80. OF 1012/2009 Krav om udbetaling af et beløb vedrørende kontanthjælp, som var anvendt til inddækning af overtræk, betaling af ordinær ydelse på lån samt betalinger i betalingsservice.
  Dato: 17-09-2010, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 81. 52/2009 Spørgsmål om indfrielse af gæld med kreditorbeskyttede midler var aftalt.
  Dato: 19-01-2010, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 82. 53/2007 Indsigelse mod overtræk på indlånskonto og honorering af checks i tilknytning til kontoen.
  Dato: 09-09-2009, Noedea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 83. 125/2008 Indsigelse mod overførsler i 2003 til henholdsvis datters og barnebarns konto.
  Dato: 03-09-2008, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 84. 83/2008 Ophævelse og genetablering af indlånskonto uden kontohavers samtykke.
  Dato: 03-09-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 85. 91/2008 Afslag på frigivelse af aftaleindlån før udløb.
  Dato: 26-06-2008, Max Bank
  Pengeinstitutter
 86. 222/2007 Indsigelse mod overførsel fra skødedeponeringskonto til konto tilhørende ægtefælles virksomhed.
  Dato: 03-06-2008, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 87. 13/2008 Indsigelse mod checks udstedt af ægtefælle før skilsmisse samt mod udlæg i lønkonto foretaget af Skat.
  Dato: 23-04-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 88. 253/2007 Tilbagesøgning af beløb, som ved en fejl blev indsat på tredjemands konto.
  Dato: 28-12-2007, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 89. IF 165/2007 Indsigelse mod opgørelse af garantindskud i forbindelse med overførsel af kapitalpensionsordning.
  Dato: 13-11-2007, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 90. 157/2007 Afvisning af indskud af garantikapital i sparekasse.
  Dato: 12-11-2007, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 91. 145/2007 Indsigelse mod overførsel fra omprioriteringskonto til samlevers driftskonto.
  Dato: 16-10-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 92. 36/2007 Indsigelse mod overførsel af indlånsmidler til dødsbokonto efter instruks fra advokat.
  Dato: 20-09-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 93. OF 85/2007 Afslag på frigivelse af indlånsmidler i opsigelsesperiode.
  Dato: 30-08-2007, Andelskassen J.A.K. Slagelse
  Pengeinstitutter
 94. 66/2007 Indsigelse imod pengeinstituts returnering af et overført beløb, der skulle indsættes på en gravstedskonto.
  Dato: 24-05-2007, Morsø Sparekasse
  Pengeinstitutter
 95. 9/2007 Indsigelse mod overførsler af to indlånskonti.
  Dato: 03-05-2007, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 96. 290/2006 Udbetaling/overførsel af indestående ved udløb af fastrentekontos bindingsperiode.
  Dato: 06-03-2007, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 97. OF 218/2006 Spørgsmål om kontraheringspligt, reklamers bindende virkning.
  Dato: 06-12-2006, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 98. 342/2004 Indsigelse mod dispositioner i forbindelse med køb og senere salg af en fast ejendom.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 99. 319/2004 Rådgivning i forbindelse med to samlevendes fælles køb af en fast ejdendom. Overførsel fra fælleskonto til inddækning af overtræk på samlevers lønkonto.
  Dato: 20-04-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 100. 146/2004 Spørgsmål om pengeinstituts udbetaling af indestående på indlånskonto til advokat i henhold til dennes anmodning skete med frigørende virkning.
  Dato: 19-10-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 101. 84/2004 Krav om udbetaling af indlån foretaget i 1964.
  Dato: 03-06-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 102. 467/2003 Krav om oprettelse af konto og medvirken til modtagelse af beløb fra udlandet.
  Dato: 28-04-2004, Citibank International plc Denmark Branch
  Pengeinstitutter
 103. 41/2004 Krav om oprettelse af konto med VisaDankort og checks og om medvirken til modtagelse af beløb fra udlandet.
  Dato: 28-04-2004, Kaupthing Bank A/S
  Pengeinstitutter
 104. 76/2003 Krav om erstatning for omkostninger i forbindelse med genoptagelse af et dødsboskifte.
  Dato: 26-08-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 105. OFIF 454/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbetaling af dødsbomidler til arvinger.
  Dato: 20-08-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 106. 332/2001 Afregning af valutakonto i DEM til valutakonto i EUR.
  Dato: 02-04-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 107. 206/2001 Betingelser for frigivelse af indskud på aftalekonto før bindingsperiodens udløb.
  Dato: 11-12-2001,
  Pengeinstitutter
 108. 170/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende etablering af ”gravstedskonto”.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 109. 102/2000 Kontis eksistens.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 110. 485/1996 Spørgsmål vedrørende omveksling af indestående på valutakonto samt udbetaling af indeståendet på check. Krav om udlevering af checkblanketter og visakort.
  Dato: 10-12-1999,
  Pengeinstitutter
 111. 486/1996 Størrelse af saldo på spærret konto.
  Dato: 08-04-1997,
  Pengeinstitutter
 112. 255/1996 Krav om refusion af omkostninger påført budgetkonto og lønkonto.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 113. 33/1996 Saldo på indlånskonto. Tab ved investering i aktier.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 114. 787/1994 Spørgsmål om indbetaling på klientkonto.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 115. 646/1994 Indbetaling af kontos indestående til klagers konkursbo, konkurslovens § 33.
  Dato: 27-04-1995,
  Pengeinstitutter
 116. 247/1994 Overførsel af beløb vedrørende børnebidrag til kassekredit. Afslag på kredit.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 117. 260/1994 Millionærkonto, opsigelse.
  Dato: 14-11-1994,
  Pengeinstitutter
 118. 268/1994 Forespørgsel vedrørende indbetaling af lejebeløb.
  Dato: 14-11-1994,
  Pengeinstitutter
 119. 144/1994 Ændring af vilkår, produktomlægning.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 120. 20/1994 Indlån. Valutaaftalekonto.
  Dato: 22-08-1994,
  Pengeinstitutter
 121. 330/1993 Aktionærkonto. Vilkår. Tab ved salg af aktierne.
  Dato: 30-11-1993,
  Pengeinstitutter
 122. 187/1993 Overførsel af ATP indbetaling.
  Dato: 20-09-1993,
  Pengeinstitutter
 123. 123/1992 Gebyr, depot, tidspunkt for debitering.
  Dato: 08-12-1992,
  Pengeinstitutter
 124. 179/1992 Konto, indsætning af beløb.
  Dato: 12-08-1992,
  Pengeinstitutter
 125. 410/1991 Opgørelse af konto.
  Dato: 24-04-1992,
  Pengeinstitutter
 126. 199/1991 Kontos eksistens.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 127. 427/1990 Rette kontohaver.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 128. 99/1989 Indlån.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 129. 86/1988 Hæftelse for for meget udbetalt beløb.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter


Indre værdi
Indre værdi
Inkasso
Inkasso
Inkonvertibilitet
Institutskifte
Investering
Investering
Investeringsfondskonto
Investeringsområde
Investeringsstrategi
I-omkostninger
I-skat
IS-sikring