Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

K
Kapitalpensionskonti
Kassekredit
Kaution
Kaution
Konto
- dispositionsforhold
- kontoudskrift
- registreringsforhold
- øvrige spørgsmål

 1. 398/2021 Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven.
  Dato: 05-05-2022, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 2. 270/2021 Indsigelse mod bankens opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven
  Dato: 19-04-2022, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 3. 277/2021 Indsigelse mod spærring af netbankadgang begrundet i manglende oplysninger i henhold til hvidvaskloven. Krav om erstatning.
  Dato: 19-04-2022, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 4. 239/2021 Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i hvidvaskregler.
  Dato: 04-03-2022, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 5. 223/2021 Indsigelse fra forening mod opsigelse af kundeforhold, som af pengeinstituttet blev begrundet med manglende oplysninger og dokumentation i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
  Dato: 18-01-2022, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 6. 103/2021 Krav om overførsel af indestående til konto i andet pengeinstitut
  Dato: 18-01-2022, Lunar Bank
  Pengeinstitutter
 7. 158/2021 Indsigelse mod opsigelse af Nemkonto begrundet i utilstrækkelig økonomisk gennemsigtighed og hvidvaskregler
  Dato: 20-12-2021, Lunar Bank
  Pengeinstitutter
 8. 199/2021 Indsigelse mod opsigelse af indlånskonto
  Dato: 23-11-2021, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 9. 119/2021 Indsigelse mod dispositioner i forbindelse med ekspedition af ejendomssalg, herunder indsigelse om manglende beløb.
  Dato: 09-11-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 10. 181/2021 Indsigelser i forbindelse med opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
  Dato: 09-11-2021, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 11. 148/2021 Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven.
  Dato: 18-10-2021, Basisbank
  Pengeinstitutter
 12. 379/2020 Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
  Dato: 01-10-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 16/2021 Indsigelse mod spærring af kort og konto begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
  Dato: 01-10-2021, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 14. 497/2020 Indsigelse mod bankens krav om oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven
  Dato: 01-10-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 488/2020 Indsigelse fra forening mod opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og manglende dokumentation i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven
  Dato: 09-09-2021, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 16. 399/2020 Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
  Dato: 27-08-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 308/2020 Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven og indsigelse mod krav om oprettelse af særskilt NemKonto til enkeltmandsvirksomhed.
  Dato: 30-06-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 337/2020 Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
  Dato: 02-06-2021, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 19. 234/2020 Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og manglende dokumentation i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
  Dato: 05-03-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 20. 447/2019 Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i ubehagelig sprogbrug og truende adfærd over for bankens personale.
  Dato: 08-10-2020, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 21. 364/2019 Krav om overførsel af indestående til konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 27-02-2020, Lån og Spar Bank
  Pengeinstitutter
 22. 195/2019 Indsigelse om manglende beløb i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og overførsel af engagement i 2011 og indsigelse mod oprettelse af to realkreditlån i henholdsvis 2011 og 2012
  Dato: 22-01-2020, Jyske Bank og Møns Bank
  Pengeinstitutter
 23. 221/2018 Indsigelse mod bankens flytning af beløb mellem konti uden samtykke samt mod bankens adfærd i forbindelse med skift af pengeinstitut.
  Dato: 04-04-2019, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 24. 77/2018 Krav om en fast bankrådgiver og et årligt opfølgningsmøde til gennemgang af fremtidigt budget.
  Dato: 18-12-2018, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 25. 10/2018 Genoprettelse af konto efter lukning ved en fejl, herunder spørgsmål om banken har indsat det korrekte beløb på kon-toen.
  Dato: 21-08-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 26. 407/2017 Ønske om en uvildig kontrol af kontoudtog. Indsigelse om manipulation med kontoudtog.
  Dato: 24-05-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 27. 112/2017 Indsigelse mod hæftelse for gæld vedrørende overtræk opstået i 2008.
  Dato: 27-09-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 329/2015 Arvings indsigelse mod anden arvings hævninger. Ikke medhold som følge af reguleringer under dødsbobehandling
  Dato: 08-06-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 29. 124/2015 Spørgsmål om bankens eventuelle erstatningsansvar for en række betalinger, som klageren påstår er gennemført af hans daværende ægtefælle
  Dato: 24-01-2017, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 129/2016 Indsigelser vedrørende betalinger og kontoforhold
  Dato: 07-10-2016, Danske Bank og Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 31. 370/2014 Afvisning af klage vedrørende et anpartsselskab og klagerens kaution for et anpartsselskab, der var ejet af klageren. Ligeledes afvisning af klage over klagerens personlige engagement på grund af sammenblanding med erhvervsengagement.
  Dato: 23-08-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 32. 150/2015 Genanvendelse af konto- og registreringsnummer for ophævet konto.
  Dato: 18-05-2016, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 33. 363/2015 Indsigelse vedrørende posteringer på klagerens konto i forbindelse med ejendomshandel i 2013 og i forbindelse med indfrielse af lån i 2015.
  Dato: 18-03-2016, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 34. 192/2015 Indsigelse mod frigivelse af en konto, der var pantsat til sikkerhed for en garanti for familiesammenføring.
  Dato: 10-02-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 35. 267/2014 Indsigelse fra arvinger om, at hævninger på afdødes konto ikke var sket med frigørende virkning for banken.
  Dato: 12-05-2015, Sydbank
  Pengeinstitutter
 36. 163/2014 Indsigelse vedrørende transaktioner på klagerens konto.
  Dato: 09-10-2014, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 37. 201/2013 Indsigelse vedrørende transaktioner på klagernes konti
  Dato: 13-02-2014, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 38. 340/2013 Spørgsmål om ændring af studiekonto med særlige vilkår for lægestuderende i forbindelse med, at klageren blev færdiguddannet som læge
  Dato: 05-02-2014, Lægernes Pensionsbank
  Pengeinstitutter
 39. 255/2013 Krav om anvendelse af privat konto til erhvervsmæssigt formål. Krav om oprettelse af erhvervskonto
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 40. 530/2011 Krav om tilbageførsel af 8.000 kr. Spørgsmål om afvisning på grund af, at klageren ikke havde anført nogen begrundelse for sin klage
  Dato: 24-10-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 41. 528/2011 Indsigelse mod debiteringer på to konti med tilknyttede MasterCards
  Dato: 04-10-2012, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 42. 475/2011 Krav om kompensation for statsforvaltningens fastsættelse af forhøjet børnebidrag efter anmodning fra tidligere ægtefælle, som havde gjort sig bekendt med klagerens konti qua sin ansættelse i banken
  Dato: 07-05-2012, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 43. 287/2011 Krav om erstatning som følge af et pengeinstituts svar til klagerens tidligere ægtefælles advokat i forbindelse med bodeling
  Dato: 07-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 44. 401/2011 Indsigelse mod rykkergebyr og ombytning af kontokort til
  Dato: 01-05-2012, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 45. 647/2010 Indsigelse om at bank har hævet et beløb på klagerens konto uden at indsætte beløbet på den ønskede modtagers konto.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 46. 563/2010 Krav om samtykkeerklæring som betingelse for at oprette en supplerende indlånskonto.
  Dato: 06-12-2011, BRFbank
  Pengeinstitutter
 47. 109/2010 Indsigelse mod størrelsen af gæld og ansvar for afviste betalinger.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 48. 235/2010 Dispositionsret over konto oprettet af klagerens tidligere samlever.
  Dato: 04-04-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 49. 1149/2009 Genanvendelse af kontonummer for ophævet konto.
  Dato: 14-03-2011, Fjordbank Mors
  Pengeinstitutter
 50. 14/2010 Indsigelser mod transaktioner og rentesatser.
  Dato: 07-03-2011, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 51. 393/2009 Spørgsmål om anmodning om overførsel af beløb angik overførsel fra konto for garantbeviser.
  Dato: 09-03-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 52. 469/2009 Spørgsmål om posteringer på konto.
  Dato: 01-02-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 53. 114/2009 Indsigelser vedrørende kontoforhold.
  Dato: 16-11-2009, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 54. 25/2008 Spørgsmål om hævninger i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 545/2008 Spørgsmål om hævninger dels efter skriftlig anmodning dels i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 56. 345/2008 Spørgsmål om posteringer på konti.
  Dato: 11-02-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 57. 257/2008 Udbetalinger fra konto etableret af to søskende efter deres fars død.
  Dato: 23-12-2008, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 58. 337/2007 Indsigelser mod hæftelse og krav om erstatning.
  Dato: 26-06-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 59. 86/2008 Indsigelser vedrørende konti og betalinger.
  Dato: 26-06-2008, Sydbank
  Pengeinstitutter
 60. OF 23/2008 Spørgsmål om saglig begrundelse for afslag på oprettelse af lønkonto.
  Dato: 03-06-2008, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 61. 19/2008 Spørgsmål om manglende rabat som følge af kundeforhold i bank og koncernforbundet forsikringsselskab.
  Dato: 23-04-2008, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 62. 215/2007 Indsigelse mod lukkedage.
  Dato: 13-11-2007, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 63. 192/2007 Krav om erstatning.
  Dato: 13-11-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 64. 52/2007 Indsigelse mod dispositioner vedrørende engagement i en årrække frem til 1996, hvor engagementet blev overført til et andet pengeinstitut.
  Dato: 20-09-2007, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 65. 90/2006 Indsigelse mod overførsel af beløb til tidligere samlever.
  Dato: 18-10-2006, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 66. 58/2006 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af, at et pengeinstitut overså konto tilhørende dødsbo i forbindelse med bobehandlingen.
  Dato: 04-07-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 67. 257/2005 Forskellige indsigelser i forbindelse med spærring af dankort og afmelding af betalingsservice.
  Dato: 11-04-2006, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 68. 106/2005 Krav om dokumentation for transaktioner på konto.
  Dato: 28-11-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 69. 77/2005 Indsigelser om forskellige forhold vedrørende konti mv.
  Dato: 18-08-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 70. 290/2004 Anvendelse af provenu fra fælles ejet ejendom m.v.
  Dato: 08-06-2005, Sparekassen Himmerland
  Pengeinstitutter
 71. 255/2004 Debitering af forsikringspræmie og betaling i henhold til garanti på konto, som efter klagerens opfattelse var ophævet.
  Dato: 15-02-2005, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 72. 268/2004 Feriepengebeløb indsat på tredjemands konto som følge af oplysning til udbetaler om eget kortnummer frem for kontonummer.
  Dato: 23-11-2004, Roskilde bank
  Pengeinstitutter
 73. 152/2004 Indsigelse om delvis tilbageholdelse af beløb forinden indsætning på klagers konto.
  Dato: 05-10-2004, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 74. 90/2004 Spørgsmål om indsætning af beløb på konto
  Dato: 17-06-2004, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 75. 13/2004 Påstand om svindel og dokumentfalsk i forbindelse med indløsning af checks. Krav om erstatning.
  Dato: 19-05-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 76. 114/2003 Krav om erstatning.
  Dato: 26-08-2003, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 77. OF 120/2003 Spørgsmål om saglig begrundelse for afslag på anmodning om genåbning af konto, der var lukket af indklagede.
  Dato: 26-08-2003, Handelsbanken Midtbank
  Pengeinstitutter
 78. 52/2003 Opgørelse af konti i forbindelse med medarbejders uretmæssige dispositioner
  Dato: 26-08-2003, Sydbank
  Pengeinstitutter
 79. 17/2003 Krav om erstatning vedrørende kundeforhold.
  Dato: 12-06-2003, Nordea Bank Danmark og Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 80. 420/2002 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med forespørgsel fra kontohavers søn om dispositioner på dement mors konto.
  Dato: 02-04-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 81. 438/2002 Spørgsmål om hæftelse for overtræk.
  Dato: 02-04-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 82. 234/2002 Krav om rentekompensation ved ekspeditioner i forbindelse med indfrielse af pantebrev, der ikke skulle overtages af køber af fast ejendom.
  Dato: 06-12-2002, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 83. 318/2002 Påstand om tyveri fra klagers konti hos indklagede.
  Dato: 06-12-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 84. 193/2002 Krav om erstatning.
  Dato: 22-10-2002, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 85. 136/2002 Spørgsmål om provenu af tredjemands ejendomshandel rettelig skulle have været udbetalt til klageren.
  Dato: 20-08-2002, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 86. 419/2001 Spørgsmål om bevis for indbetaling samt indsigelse vedrørende hævning.
  Dato: 11-06-2002, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 87. 410/2001 Spørgsmål om manglende bogføring af indbetalinger.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 88. 342/2001 Krav om genåbning af lukket konto og godtgørelse for egne omkostninger i forbindelse med lukning.
  Dato: 31-01-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 89. 196/2001 Indsætning af beløb på tredjemands konto
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 90. 273/2001 Erstatningskrav i anledning af påstået uberettiget udbetaling foretaget i 1982.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 91. 98/2001 Spørgsmål om godtgørelse af egne omkostninger ved udenlandsk statsborgers anmodning om åbning af konto, hvor indklagede afslog at etablere kundeforhold.
  Dato: 24-10-2001,
  Pengeinstitutter
 92. 39/2001 Krav om modtagelse af skattemæsig årsopgørelse ved åbning af konto med dankort og checks tilknyttet.
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 93. 69/2001 Tilbageførsel af beløb, der var overført fra ægtefælles konto efter meddelelse om parrets skilsmisse
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 94. 301/2000 Påstand om manglende beløb på konto. Krav om erstatning.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 95. 501/1999 Dispositioner over konti i forbindelse med skift af bolig.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 96. 59/2000 Tilbageførsel af fejlagtigt indsat beløb. Betingelser for rykning af ejerpantebrev.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 97. 320/1999 Ekspedition af anmodning om overførsel af beløb. Udlæg i konto.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 98. 179/1998 Spørgsmål om opgørelse af budgetkonto og oprettelse af ny konto samt om tilbageførsel af beløb fra denne konto til ægtefælles konto.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 99. 30/1998 Oplysning om anvendelse af provenu af omprioriteringslån.
  Dato: 03-11-1998,
  Pengeinstitutter
 100. 376/1997 Ekspeditioner vedrørende girokonto under kontohaverens bortrejse.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 101. 180/1997 Spørgsmål om hæftelse for overtræk på lønkonto.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 102. 69/1994 Spørgsmål om tilknyttet kredit.
  Dato: 22-08-1994,
  Pengeinstitutter
 103. 553/1992 Fejlagtig indsættelse af beløb på 3. mandskonto.
  Dato: 26-04-1993,
  Pengeinstitutter
 104. 488/1990 Lønkonto, overtræk, opsigelse af aftale om månedligt rådighedsbeløb.
  Dato: 22-11-1991,
  Pengeinstitutter
 105. OF 295/1991 Oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 22-11-1991,
  Pengeinstitutter
 106. 135/1991 Indlån, lønkonto.
  Dato: 20-09-1991,
  Pengeinstitutter


Konverterbar
Kreditaftaleloven
Kreditkort - se Betalingstjenester
Kreditkøb
Kurs
Kurssikring - se Realkreditbelåning, kurssikring
Kurssikring
Kurtage - se Værdipapirer, kurtage