Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
- betalingsmodtagers forhold
- fjernsalgstransaktioner
- ikke-vedkendte hævninger
- manglende udbetaling fra automat
- meddelelse om bortkomst
- notabetalinger
- passivitet
- selvrisiko 1.200 kr./1.100 kr.
- Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd
- ubegrænset hæftelse
- udstedelse og (gen)udlevering af kort
- øvrige spørgsmål

 1. 519/2023 Krav om erstatning for overførsler fra fælleskonti via netbank i forbindelse med investeringer hos en udenlandsk investeringsvirksomhed fra november 2022 til juli 2023. Indsigelse om svindel.
  Dato: 31-05-2024, Faster Andelskasse
  Pengeinstitutter
 2. 5/2024 Krav om at pengeinstitut skal tilbyde betalingsløsning med mulighed for køb hos kryptovalutabørs og kryptovalutaplatform.
  Dato: 31-05-2024, Frørup Andelskasse
  Pengeinstitutter
 3. 481/2023 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler til et udenlandsk investeringsfirma. Indsigelse om svindel.
  Dato: 06-05-2024, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 4. 410/2023 Krav om tilbageførsel af netbankoverførsel til betalingsmodtager, der tilbyder køb og salg af kryptovaluta.
  Dato: 19-03-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 5. 437/2023 Krav om tilbageførsel af netbankoverførsler i forbindelse med investering. Indsigelse om svindel.
  Dato: 28-02-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 6. 394/2023 Indsigelse mod at hæfte for 8.000 DKK af korttransaktion, der blev gennemført som en 3D Secure transaktion ved godkendelse med MitID. Phishing.
  Dato: 28-02-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 7. 496/2023 Krav om tilbageførsel af en netbankoverførsel, der blev foretaget af banken efter anmodning fra klageren i forbindelse med bedrageriske SMS-beskeder.
  Dato: 28-02-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 8. 292/2022 Indsigelse mod manglende overførsler til konto hos en handelsplatform og krav om erstatning grundet manglende udsættelse af stop-loss-ordre
  Dato: 22-12-2023, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 197/2023 Indsigelse mod at hæfte for 8.000 DKK af korttransaktion, der blev gennemført som 3D Secure transaktion ved godkendelse med MitID. Phishing.
  Dato: 12-12-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. OF 61/2023 Indsigelse mod at hæfte ubegrænset for hævninger foretaget af klageren i pengeautomat og videreoverdraget til svindlere.
  Dato: 12-12-2023, Danske Bank og Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 11. 111/2023 Krav om tilbageførsel af korttransaktioner, der blev foretaget til biludlejningsfirma i udlandet. Kort ikke bortkommet
  Dato: 15-11-2023, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 12. 177/2023 Indsigelse mod størrelsen af debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret kortbetaling i en taxa i udlandet. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 30-10-2023, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 13. 518/2022 Krav om tilbageførsel af kortbetaling begrundet i fejlagtig oplysning fra banken om, at autorisation var bortfaldet.
  Dato: 18-09-2023, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 495/2022 Krav om erstatning begrundet i sparekassens rådgivning om en netbankoverførsel.
  Dato: 18-09-2023, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 15. 309/2022 Spørgsmål om overførsel til klagerens og hendes tidligere samlevers fælles konto skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 06-09-2023, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 520/2022 Krav om tilbageførsel af netbankoverførsler foretaget i forbindelse med bedragerisk telefonopkald.
  Dato: 06-09-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 17. 505/2022 Krav om tilbageførsel af korttransaktioner til kryptovalutabør-ser med henblik på investering. Adgang til klagerens PC via skærmdeling.
  Dato: 06-09-2023, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 18. 432/2022 Krav om tilbageførsel af korttransaktioner til kryptovalutabørs med henblik på sikkerhedsstillelse i en ”cold wallet” for tilbagebetalingskrav i forbindelse med investering.
  Dato: 22-08-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. 393/2022 Indsigelse mod manglende ydelse af lån og indsigelser i forbindelse med betalingsservice og betalingskort mv.
  Dato: 23-06-2023, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 20. 506/2022 Krav om tilbageførsel af netbankoverførsler foretaget til betalingsmodtager i forbindelse med investering.
  Dato: 23-06-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 21. 504/2022 Indsigelse vedrørende netbankoverførsler foretaget i forbindelse med et bedragerisk opkald.
  Dato: 13-06-2023, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 22. 332/2022 Krav om tilbageførsel af korttransaktioner til spilvirksomhed, der tilbød online spil. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 31-05-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 484/2022 Indsigelse mod spærring af Visa/Dankort grundet mistænkelig betaling. Krav om kompensation for udgifter forbundet med spærringen.
  Dato: 09-05-2023, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 24. 403/2022 Krav om tilbageførsel af netbankoverførsel foretaget i forbin-delse med køb af en vare.
  Dato: 28-04-2023, Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
  Pengeinstitutter
 25. 281/2022 Krav om erstatning som følge af manglende gennemførelse af kortbetaling med Visa Debit.
  Dato: 28-04-2023, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 26. 145/2022 Indsigelse mod andelskassens manglende overførsel af penge til organisation i Ukraine med henvisning til hvidvaskloven.
  Dato: 23-02-2023, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 27. 223/2022 Krav mod klagerens eget og betalingsmodtagers pengeinstitut om tilbageførsel af en kontooverførsel foretaget i forbindelse med køb af en vare
  Dato: 27-01-2023, Ringkjøbing Landbobank og Danske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 93/2022 Indsigelse mod pengeoverførsler foretaget med Visa/Dankort på baggrund af falske e-mails fra PayPal. Indsigelse om svindel.
  Dato: 12-12-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 39/2022 Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og kontooverførsler til et firma, som skulle investeres via et andet firma. Indsigelse om svindel.
  Dato: 12-12-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 92/2022 Krav om tilbageførsel af kortbetalinger til et udenlandsk firma vedrørende køb af bitcoins, som skulle investeres via et andet udenlandsk firma. Krav om tilbageførsel af kontooverførsel til det andet udenlandske firma.
  Dato: 12-12-2022, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 31. OF 111/2022 Indsigelse mod debiteret beløb til dækning af tidligere pengeinstituts tilgodehavende i henhold til afvist kortindsigelse. Spørgsmål om opsigelse begrundet i anstødelig adfærd over for bankens personale var berettiget.
  Dato: 02-11-2022, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 32. 97/2022 Indsigelse mod pengeoverførsel foretaget med betalingskort via Transferwise på baggrund af falske e-mails fra PayPal i forbindelse med klagerens salg af en computer.
  Dato: 02-11-2022, Coop Bank
  Pengeinstitutter
 33. 494/2021 Spørgsmål om MobilePay var forpligtet til at tilbyde mobilbeta-lingsløsning til en udenlandsk EU-statsborger, der boede i Sverige, arbejdede i Danmark, og ikke havde et dansk CPR-nummer, men alene et administrativt udstedt CPR-nummer. Kontraheringspligt.
  Dato: 20-09-2022, MobilePay
  Pengeinstitutter
 34. 515/2020 Indsigelse mod korttransaktioner foretaget med MasterCard Debit som kontanthævninger i Thailand i december 2019/januar 2020, som i første omgang gik på fejlliste og først blev trukket på kortkontoen efter ca.10 måneder.
  Dato: 16-06-2022, Stadil Sparekasse
  Pengeinstitutter
 35. OF 512/2021 Indsigelse mod gebyr opkrævet af pengeinstitut som følge af uberettigede indsigelser.
  Dato: 24-05-2022, Nordjyske Bank (nu Ringkjøbing Landbobank)
  Pengeinstitutter
 36. 396/2021 Indsigelse mod størrelsen af debiteret beløb i forbindelse med pinkodebaseret betaling med et betalingskort i en blomsterforretning. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 19-04-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 37. 149/2021 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler til dansk investe-ringsfirma vedrørende køb af bitcoins, som skete i henhold til aftale med et udenlandsk investeringsfirma. Indsigelse om svindel.
  Dato: 04-03-2022, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 38. 009/2021 Krav om tilbageførsel af betalinger med Mastercard og overførsler via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet foretaget i juli-august 2017. Indsigelser om mangelfuld rådgivning, svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 18-10-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 39. 163/2021 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler til udenlandsk investeringsfirma.
  Dato: 18-10-2021, Sydbank
  Pengeinstitutter
 40. 43/2021 Krav om at pengeinstitut skal tillade køb af kryptovaluta med betalingskort. Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at gennemføre køb af kryptovaluta med betalingskort.
  Dato: 01-10-2021, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 41. 321/2020 Krav om tilbageførsel af betaling med Visa/Dankort til udenlandsk selskab. Indsigelse om svindel og om at transaktionen blev afvist.
  Dato: 11-05-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 308/2019 Krav om erstatning for overførsler via netbank i forbindelse med investeringer hos en udenlandsk investeringsvirksom-hed fra 2014 til 2017. Indsigelse om at overførslerne skete ved overtræk på en fælleskonto.
  Dato: 03-05-2021, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 43. 350/2020 Krav om tilbageførsel af en kontooverførsel til et udenlandsk investeringsfirma. Indsigelse om manglende levering.
  Dato: 26-03-2021, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 44. 331/2020 Indsigelse om, at overførsel fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto var uautoriseret. Spørgsmål om passivitet, jf. betalingslovens § 97.
  Dato: 26-03-2021, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 45. 257/2020 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/Dankort til et udenlandsk investeringsselskab med henblik på køb af bit- coins
  Dato: 05-03-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 46. 242/2019 Krav om erstatning i forbindelse med betalingsoverførsler til investeringsengagement og i forbindelse med opsigelse af kundeforhold.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 47. 459/2019 Indsigelse mod størrelsen af debiterede beløb og om trussel om vold i forbindelse med pinkodebaserede betalinger på natklub i Polen.
  Dato: 20-01-2021, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 48. IF 115/2020 Indsigelse mod tre debiterede beløb i forbindelse med forsøg på en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet. Spørgsmål om misbrug af kortet. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 30-10-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 49. 263/2019 Krav om erstatning begrundet i, at betalingstransaktioner ikke blev stoppet.
  Dato: 26-06-2020, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 50. 336/2019 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet foretaget i perioden fra juli 2016 til januar 2017. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 15-05-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 423/2019 Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet
  Dato: 31-03-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 52. 277/2019 Krav om tilbageførsel af betaling foretaget med henblik på køb af bitcoins.
  Dato: 06-02-2020, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 53. 302/2019 Krav om erstatning i forbindelse med salg og udlevering af taske til køber på grund af falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken
  Dato: 22-01-2020, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 54. 398/2018 Pengeinstituts afslag på at formidle realkreditlån med pant i friværdi. Spærring af Mastercard.
  Dato: 18-12-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 91/2019 Krav om tilbageførsel af kortbetalinger, der blev foretaget i lufthavn til flyselskab for bagageovervægt
  Dato: 18-12-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 56. OF 349/2018 Spørgsmål om banken hæfter for transaktioner med et beta-lingskort, som den udstedte til klageren på baggrund af en telefonisk anmodning, som viste sig at være fremsat af tred-jemand
  Dato: 07-11-2019, Lån og Spar Bank
  Pengeinstitutter
 57. 200/2019 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blandt andet blev noteret på advarselslister fra det engelske og det danske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 14-10-2019, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 58. 199/2019 Indsigelse mod en betalingstransaktion med MasterCard, der var iværksat af eller via et biludlejningsfirma. Spørgsmål om det beløb, der blev trukket af biludlejningsfirmaet, var højere, end det med rimelighed kunne forventes.
  Dato: 16-09-2019, Sydbank
  Pengeinstitutter
 59. 1/2019 Indsigelser i relation til spærring af konti og overførsel af pensionskonto
  Dato: 20-08-2019, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 60. 309/2018 Krav om tilbageførsel af overførsler foretaget via netbank til en investeringsvirksomhed i udlandet med henblik på handel med valuta og aktier. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 20-08-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 61. 20/2019 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blev noteret på en advarselsliste fra Finanstilsynet.
  Dato: 20-08-2019, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 62. 341/2018 Spørgsmål om overførsel til samlevers konto skete med frigø-rende virkning for banken
  Dato: 22-05-2019, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 63. 173/2018 Indsigelser mod betalinger med Mastercard, der var iværksat af eller via betalingsmodtageren
  Dato: 04-04-2019, BankNordik
  Pengeinstitutter
 64. 325/2018 Indsigelse mod spærring af Visa/dankort uden varsel ved overtræk efter flytning af Nemkonto.
  Dato: 05-03-2019, Sparekassen Djursland
  Pengeinstitutter
 65. 143/2018 Krav begrundet i manglende modtagelse af returbeløb på betalingskort efter returnering af varer i fysiske forretninger
  Dato: 05-03-2019, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 66. 268/2018 Klagerens udlevering af jakke solgt via Den Blå Avis til køber på grundlag af falsk SMS, der fremtrådte som afsendt af banken. Krav om erstatning.
  Dato: 14-02-2019, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 67. 97/2018 Indsigelse mod spærring af MasterCard som følge af overtræk på den konto, som kortet var knyttet til.
  Dato: 25-01-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 68. OF 251/2018 Krav om dækning for betalinger med Visa/Dankort via MobilePay, der medførte overtræk
  Dato: 29-11-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 69. OFIF 259/2017 Gennemførelse af betalingsordre, som var tilbagekaldt
  Dato: 18-09-2018, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 70. OF 325/2017 Indsigelse mod pengeinstituts behandling af anmodning fra låntager om at stille to lån i bero på baggrund af sygdom og nedgang i indkomst
  Dato: 26-06-2018, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 71. 306/2017 Krav om dækning af kortbetalinger, der medførte overtræk
  Dato: 24-05-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 72. 133/2017 Krav om dækning af valutakurstab opstået ved en tilbageførsel efter et år af en ikke vedkendt overførsel.
  Dato: 21-03-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 73. 28/2017 Indsigelse mod en betaling foretaget med Visa/Dankort i en butik i udlandet
  Dato: 01-02-2018, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 74. 73/2016 Afslag på overtræk, krav begrundet i manglende adgang til kredit og tilbageførsel af betalingsservicebetalinger, ophævelse af aftaler om betalingskort og Betalingsservice
  Dato: 07-10-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 75. OF 268/2015 Krav om erstatning for tab af ret til efterløn som følge af manglende betaling til arbejdsløshedskasse på grund af spærring af konto i forbindelse med anmodning om legitimationsoplysninger for klager bosat i udlandet
  Dato: 07-10-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 76. OF 374/2015 Fjernsalgstransaktion. Køb af værdibeviser til et sushi-kursus via et dealsite, der efterfølgende gik konkurs.
  Dato: 24-06-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 77. 433/2014 Krav om erstatning som følge af ansvarspådragende adfærd.
  Dato: 18-03-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 78. OF 158/2015 Krav om udlevering af telefonnummer på person, der havde misbrugt klagerens Visa/dankort via MobilePay samt krav om udlevering af telefonnumre på betalingsmodtagere. Spørgsmål om tavshedspligt
  Dato: 10-02-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 79. 116/2015 Indsigelser mod betalinger med Visa/dankort i butik i Spanien
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 80. 230/2013 Indsigelse mod spærring af Visa/dankort og MasterCard samt spørgsmål om overtræk på kassekredit.
  Dato: 11-11-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 81. 114/2015 Afvisning af klage på grund af manglende konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 02-10-2015, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 82. 96/2015 Ekspeditionstid for tilbageførsel af uautoriseret betaling, jf. lov om betalingstjenester § 61.
  Dato: 14-09-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 83. 357/2014 Spærring af Visa Debit kort.
  Dato: 14-09-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 84. 378/2014 Indsigelse mod pengeoverførsel foretaget med betalingskort via Western Union på baggrund af falske e-mails fra PayPal i forbindelse med klagerens salg af en mobiltelefon samt indsigelse om manglende modtagelse af købesum for telefonen.
  Dato: 01-07-2015, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 85. 358/2014 Debitering af korttransaktioner på en konto, der senere blev omfattet af et boudlæg.
  Dato: 12-05-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 86. OF 6/2014 Spørgsmål om betaling for uopsagt abonnement kunne trækkes på kortkonto cirka ti måneder efter klagerens opsigelse af kortaftalen.
  Dato: 30-03-2015, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 87. 372/2014 Indsigelse mod betaling med LIC MasterCard.
  Dato: 25-03-2015, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 88. 143/2014 Krav om tilbageførsel af en betaling med et MasterCard Business Platinum kort ved køb af en bil i udlandet.
  Dato: 11-02-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 89. OF 117/2014 Indsigelse mod spærring af MasterCard Business Platinum kort.
  Dato: 11-02-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 90. 347/2013 Indsigelse om misbrug af Visa/dankort i Danmark under ophold i udlandet
  Dato: 15-09-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 91. 322/2013 Indsigelse mod reservation af beløb på konto tilknyttet GlobeCard.
  Dato: 15-09-2014, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 92. 298/2013 Spørgsmål om afvisning eller afmelding af betaling i Betalingsservice i forbindelse med overførsel af engagement
  Dato: 18-06-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 93. 90/2013 Indsigelser mod udlån, pantsætning og betalinger
  Dato: 18-09-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 94. OF 238/2012 Indsigelse mod størrelsen af et debiteret beløb relateret til brug af et MasterCard i en terminal ved anvendelse af pinkode
  Dato: 06-05-2013, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 95. OF 576/2012 Krav om erstatning for tab ved valutaterminsforretning som følge af spærring af MasterCard grundet mistanke om misbrug
  Dato: 11-04-2013, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 96. 235/2012 Spørgsmål om betaling med Visa- eller Dankort-delen af et Visa/Dankort i forbindelse med køb af flybilletter via internettet hos et flyselskab, der gik konkurs
  Dato: 11-02-2013, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 97. 283/2012 Køb via Internettet af flybilletter hos et flyselskab, der gik konkurs. Spørgsmål om betaling med Visa- eller Dankortdelen af et Visa/Dankort
  Dato: 28-12-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 98. 294/2012 Ekspeditionstid for tilbageførsel af uautoriseret betaling, jf. lov om betalingstjenester § 61
  Dato: 28-12-2012, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 99. 210/2012 Spørgsmål om betaling med Visa- eller Dankort-delen af et Visa/dankort i forbindelse med køb af flybilletter. Spørgsmål om oplysning om sikring mod konkurs ved brug af betalingskort
  Dato: 12-12-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 100. OF 217/2012 Spørgsmål om betaling med Visa- eller dankort-delen af et Visa/dankort i forbindelse med køb via internettet af flybilletter hos et flyselskab, der gik konkurs
  Dato: 06-11-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 101. 596/2010 Indsigelse mod spærring af Visa-/Dankort, rykkergebyrer og gebyr for bevilget overtræk
  Dato: 09-03-2012, Andelskassen Alssund
  Pengeinstitutter
 102. 78/2010 Indsigelser og krav om erstatning bl.a. som følge af bankens nægtelse af: at udbetale et provenu på omprioriteringskonto, overføre kapitalandele til pensionskonto, bevilge fortsættelse af en kredit, imødekomme et tilbud om realkreditlån og acceptere afdragsfrihed på eksisterende realkreditlån samt af bankens afgivelse af en uanmodet bankgaranti, lukning af kreditkort, afvisning af forsikringsrelaterede krav og tvangsindfrielse af realkreditlån.
  Dato: 02-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 103. 627/2010 Indsigelser mod hævninger foretaget på baggrund af en fuldmagt og et Dankort.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 104. 295/2010 Indsigelse mod spærring af Visa-/Dankort. Krav om kompensation ved spærring af Visa-/Dankort.
  Dato: 06-09-2011, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 105. 289/2009 Krav om erstatning begrundet i manglende advarsel om brug af dankort på Internettet ved køb af flybilletter kunne medfører tab ved flyselskabets eventuelle konkurs. Spørgsmål om negativt afkast.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 106. 116/2009 Indsigelse vedrørende betaling foretaget ved køb af kamera i USA.
  Dato: 25-06-2009, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 107. 100/2009 Eftersøgning af refusion af momsbeløb vedrørende et køb foretaget i udlandet
  Dato: 18-06-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 108. 382/2008 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.
  Dato: 12-05-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 109. 381/2008 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.
  Dato: 12-05-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 110. 299/2008 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner efter genåbning af kort.
  Dato: 27-03-2009, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 111. OF 389/2008 Krav om tilbageførsel af Visa-transaktion ved køb af mobiltelefon i forretning i Paraguay.
  Dato: 04-03-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 112. OF 132/2008 Krav om erstatning som følge af spærring af Visa/Dankort under ferie i Thailand.
  Dato: 26-06-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 113. 113/2007 Klage over behandling af anmodning om nulstilling af forbrugsmaksimum på Visa/Dankort.
  Dato: 22-06-2007, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 114. 61/2006 Spørgsmål om findeløn ved fund af bortkomne kort.
  Dato: 04-07-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 115. 280/2005 Krav om erstatning ved spærring af kort under udlandsophold på grund af overskredet beløbsgrænse for hævning/brug af kortet.
  Dato: 11-04-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 116. OFIF 49/2005 Krav om tilbageførsel af et beløb, som via homebanking blev overført til anden konto end tilsigtet.
  Dato: 18-10-2005, Sydbank, Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
  Pengeinstitutter
 117. 180/2005 Krav om kompensation for begrænset mulighed for at udnytte forsikring af forsinket bagage som følge af spærring af kort.
  Dato: 11-10-2005, PBS International A/S
  Pengeinstitutter
 118. 242/2004 Klage over dansk filial af selskab ejet af udenlandsk bank. Krav om kompensation for begrænset mulighed for at udnytte forsikring af forsinket bagage som følge af spærring af kort.
  Dato: 23-06-2005, SEB Kort Danmark
  Pengeinstitutter
 119. 307/2004 Klage over dansk filial af selskab ejet af udenlandsk bank. Indsigelse vedrørende betaling foretaget ved køb af kamera i USA.
  Dato: 23-06-2005, SEB Kort Danmark
  Pengeinstitutter
 120. 24/2005 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af problemer med anvendelse af betalingskort i udlandet.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 121. 6/2005 Krav om erstatning for en afbrudt udlandsrejse i forbindelse med ombytning af Visa/Dankort i efteråret 2004.
  Dato: 08-06-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 122. OF 244/2004 Spørgsmål om krav til indsigelsesform ved indsigelse mod fjernsalgstransaktion.
  Dato: 20-04-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 123. 29/2003 Krav om kompensation ved spærring af visakort under et længerevarende udlandsophold.
  Dato: 12-06-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 124. 138/2002 Spørgsmål om pengeinstituts erstatningspligt for kortindehaverens hjemrejseudgifter til afhentning af erstatningskort.
  Dato: 02-10-2002, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 125. 209/2001 Spørgsmål om findeløn ved fund af bortkomne kort.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 126. 39/2001 Krav om modtagelse af skattemæsig årsopgørelse ved åbning af konto med dankort og checks tilknyttet.
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 127. OF 75/1999 Manglende udstedelse af kvittering i forbindelse med anvendelse af betalingskort ved køb af benzin på automatstation.
  Dato: 21-10-1999,
  Pengeinstitutter
 128. 449/1998 Om berettigelsen af en særlig ordning, hvorefter en betalingstransaktion kan gennemføres elektronisk uden brug af PIN-kode.
  Dato: 18-05-1999,
  Pengeinstitutter
 129. 398/1998 Spørgsmål om spærring af dankort forinden skriftlig varsel.
  Dato: 18-05-1999,
  Pengeinstitutter
 130. 489/1996 Honorering af betalingstransaktion, selv om udvidet brugsmulighed ved en fejl ikke var bortfaldet.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 131. 267/1996 Spørgsmål om pengeinstituts ansvar i forbindelse med forgæves forsøg på hævning i pengeautomat i Østrig og Italien.
  Dato: 24-02-1997,
  Pengeinstitutter
 132. 207/1996 Klage over, hvorvidt honorering af bilag uden underskrift var berettiget, afvist da ej økonomisk tvist.
  Dato: 06-12-1996,
  Pengeinstitutter
 133. 773/1994 VISA/Dankort. Spørgsmål om pengeinstituts ansvar i forbindelse med forgæves forsøg på hævning i pengeautomat i Italien.
  Dato: 11-09-1995,
  Pengeinstitutter
 134. OF 226/1994 Efterladt kort i hæveautomat efter saldoforespørgsel. Systemmæssig sikkerhedsrisiko.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 135. 609/1993 Omvekslingskurs.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 136. 19/1993 Gebyr ved spærring af dankort. Rente ved overtræk.
  Dato: 27-07-1993,
  Pengeinstitutter
 137. OF 590/1992 Tvist om møntsort for betaling.
  Dato: 18-06-1993,
  Pengeinstitutter
 138. 688/1992 Visa/Dankort afregningskurs.
  Dato: 17-05-1993,
  Pengeinstitutter
 139. 658/1992 MasterCard, omregningskurs.
  Dato: 17-05-1993,
  Pengeinstitutter


Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning
Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån
Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse