Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

K
Kapitalpensionskonti
- 20%-reglen
- afgift
- gruppeforsikring
- indberetning
- manglende indbetaling
- modregning
- ophævelse
- overførsel
- placering
- rådgivning
- øvrige spørgsmål

 1. 174/2018 Indsigelse mod udbetaling af afdød samlevers kapitalpensioner til afdødes søster. Spørgsmål om begunstigelsesklausuler omfattede en samlever.
  Dato: 18-12-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 2. 362/2017 Krav om udbetaling af en kapitalpensionskonto etableret i 1966 og senest ændret i 1979. Indsigelse mod at pensionen skulle være udbetalt i 1995.
  Dato: 26-06-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 3. 76/2017 Indsigelse om manglende pleje af pensionsmidler og indsigelse mod resultatet af investeringerne.
  Dato: 01-02-2018, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 4. 321/2017 Krav om udbetaling af en kapitalpensionskonto etableret i 1973.
  Dato: 01-02-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 5. 54/2015 Krav i forbindelse med konvertering af kapitalpension til aldersopsparing. Spørgsmål om fortrydelse. Krav omkostninger til revisorbistand
  Dato: 17-11-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 164/2015 Spørgsmål om hvilken rentesats, der var aftalt for en kapitalpensionskonto og en ratepensionskonto.
  Dato: 19-08-2016, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 7. 64/2015 Indsigelse om, at konvertering af kapitalpension til aldersopsparing ikke skete som aftalt, idet afgift ikke blev afregnet samtidig med salg af værdipapirer.
  Dato: 15-04-2016, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 8. 220/2014 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for fejlagtig oplysning om afgiftsbetaling ved udbetaling af kapitalpension i utide.
  Dato: 26-09-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 146/2014 Krav om erstatning for merafgift ved konvertering af kapitalpension til aldersopsparing som følge af værditilvækst i bankens ekspeditionsperiode.
  Dato: 15-09-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 56/2014 Krav om erstatning for forøget afgift ved konvertering af kapitalpension til aldersopsparing som følge af værditilvækst i bankens ekspeditionsperiode. Krav om nedsat afgift for kapitalpension oprettet før 1979
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 365/2013 Krav om erstatning for forøget afgift ved konvertering af kapitalpension til aldersopsparing som følge af værditilvækst i bankens ekspeditionsperiode
  Dato: 24-04-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 234/2013 Indsigelse om for langsom konvertering af en kapitalpension til en aldersopsparing
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. OF 202/2013 Krav om erstatning for forøget afgift ved konvertering af kapitalpension til aldersopsparing som følge af værditilvækst i bankens ekspeditionsperiode
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 14. 100/2013 Indsigelse vedrørende et pengeinstituts indsættelse af klagerens midler på ægtefællens kapitalpensionskonto
  Dato: 28-08-2013, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 15. 21/2013 Krav om dækning af udgifter til advokatbistand m.v. i forbindelse med bankens krav om tilbageførsel af pension, der ved en fejl var oprettet i banken som tilhørende klageren, og som efter klagerens anmodning var overført til anden bank.
  Dato: 12-06-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 595/2012 Tvist om videreførelse af privat kapitalpension efter tilbageførsel af for høje indbetalinger som følge af, at såvel klageren som dennes arbejdsgiver havde indbetalt på pensionen
  Dato: 12-06-2013, Sparekassen Himmerland
  Pengeinstitutter
 17. 186/2012 Krav om nedsættelse af rente på konto tilhørende et interessentskab. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med dødsbos frikøb af garantbeviser fra kapitalpension med henblik på udbetaling af kapitalpensionen
  Dato: 11-02-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 18. 1191/2009 Indsigelse om mistet fradragsret på kapitalpension i forbindelse med overførsel af engagement.
  Dato: 19-01-2011, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 19. 854/2009 Rådgivning vedrørende ophævelse af kapitalpensionskonti forinden flytning til Frankrig.
  Dato: 27-05-2010, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 20. 458/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar på grund af sen udbetaling til nærmeste pårørende af kapitalpension med tilknyttet depot.
  Dato: 01-02-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 21. 74/2006 Indsigelse mod begunstigelsesklausul på nu afdød samlevers kapitalpensionsopsparing.
  Dato: 29-08-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 259/2005 Spørgsmål om erstatning i forbindelse med rådgivning ved deling af fællesboskifte.
  Dato: 16-05-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 302/2005 Spørgsmål om kapitalpensionskonti blev opgjort i 1996.
  Dato: 26-01-2006, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 24. 36/2005 Krav om erstatning for tab på investering af pensionsmidler.
  Dato: 20-04-2005, Sydbank
  Pengeinstitutter
 25. 23/2003 Krav om erstatning begrundet i ekspeditionsfejl, forhold til Ankenævnets tidligere kendelse mellem samme parter.
  Dato: 17-12-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 26. 456/2002 Opsigelse af særaftaler om administrationsomkostninger for opsparing i puljer.
  Dato: 03-06-2003, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 27. 348/2002 Spørgsmål om udbetalingsdato/udtrædelsesdato.
  Dato: 12-12-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 28. 444/2001 Forrentning af kapitalpensionskonto. Højeste indlånsrente med tillæg af overrente.
  Dato: 10-09-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 391/1998 Omkostninger ved overførsel af kapitalpensionskonto. Ekspeditionstid ved opgørelse af kapitalpensionskonto. Omkostninger ved etablering af kassekredit.
  Dato: 12-04-1999,
  Pengeinstitutter
 30. 55/1998 Spørgsmål om aftale om overrente var bortfaldet.
  Dato: 02-10-1998,
  Pengeinstitutter
 31. 184/1997 Forventninger til kapitalpensionsopsparings størrelse på grundlag af prognose.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 32. 389/1996 Indsigelse mod størrelsen af afkast på pensionskonto tilknyttet pulje.
  Dato: 11-02-1997,
  Pengeinstitutter
 33. 309/1996 Spørgsmål om kontos eksistens.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 34. 148/1996 Spørgsmål om erstatning for porteføljepleje af individuelt depot.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 35. 132/1996 Lånefinansieret kapitalpension. Rådgivning.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 36. 549/1995 Bindingstidspunkt for kapitalpensionskonto oprettet ved deling af ægtefælles kapitalpensionskonto i forbindelse med bodeling.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 37. 499/1995 Lånefinansieret indskud på kapitalpension.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 38. 291/1995 Spørgsmål om forrentning.
  Dato: 02-04-1996,
  Pengeinstitutter
 39. 221/1995 Aftale indgået under møde i pengeinstitut efter dettes uanmodede telefoniske henvendelse. Spørgsmål om erstatning for negativt afkast ved placering i pulje.
  Dato: 22-02-1996,
  Pengeinstitutter
 40. 294/1995 Spørgsmål om erstatning for negativt afkast ved placering i puljer.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 41. 189/1995 Spørgsmål om konto udbetalt.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 42. 247/1995 Spørgsmål om erstatning for negativt afkast ved placering i puljer.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 43. 792/1994 Kapitalpensionsordning. Negativt afkast. Rådgivning.
  Dato: 05-10-1995,
  Pengeinstitutter
 44. 741/1994 Kurstab på investering i aktier. Placering af indskud.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 45. 508/1994 Forskellige spørgsmål vedrørende pengeinstituts administration.
  Dato: 17-07-1995,
  Pengeinstitutter
 46. OF 641/1994 Puljepension, ændring af puljesystem.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 47. 681/1993 Puljepension, overførsel til kontant forrentning efter modtagelse af begæring om overførsel til andet pengeinstitut.
  Dato: 08-07-1994,
  Pengeinstitutter
 48. 561/1993 Kapitalpension, tegning af aktier.
  Dato: 31-01-1994,
  Pengeinstitutter
 49. 428/1993 Oplysning om negativt afkast forinden overførsel til andet pengeinstitut.
  Dato: 30-12-1993,
  Pengeinstitutter
 50. 291/1992 Lånefinansieret, kapitalpension. Rådgivning.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 51. 229/1991 Kapitalpension, fejlagtig a conto udbetaling.
  Dato: 22-11-1991,
  Pengeinstitutter
 52. 232/1991 Spærring ved bodeling. Retsvirkningslovens § 18.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 53. 63/1991 Kapitalpension, rentetilbageførsel. Valutaterminsforretning.
  Dato: 10-07-1991,
  Pengeinstitutter
 54. 91/1990 Dispositioner foretaget af syg ægtefælle.
  Dato: 28-05-1990,
  Pengeinstitutter
 55. 236/1989 Kapitalpension. Disposition over indestående.
  Dato: 03-10-1989,
  Pengeinstitutter
 56. 235/1988 Kapitalpension. Overførsel.
  Dato: 02-02-1989,
  Pengeinstitutter
 57. 195/1988 Overførsel af indestående på kapitalpensionskonto.
  Dato: 22-12-1988,
  Pengeinstitutter
 58. 134/1988 Kapitalpension, indekskonto, overførsel.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 59. 29/1988 Overførsel af kapitalpensionskonti. Ikke helkundebetragtning.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 60. OF 1/1988 Puljepension, krav om indbetaling af negativt afkast af pulje.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 61. 132/1988 Nægtelse af overførsel af kapitalpension til andet pengeinstitut.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 62. 184/1988 Overførsel af indekskontrakter samt kapital og selvpensioneringskonti.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 63. 119/1988 Kapitalpension. Selvpensioneringskonto. Overførsel af pensionsopsparing.
  Dato: 02-12-1988,
  Pengeinstitutter
 64. 162/1988 Kapitalpensionskonti. Overførsel.
  Dato: 02-12-1988,
  Pengeinstitutter


Kassekredit
Kaution
Kaution
Konto
Konverterbar
Kreditaftaleloven
Kreditkort - se Betalingstjenester
Kreditkøb
Kurs
Kurssikring - se Realkreditbelåning, kurssikring
Kurssikring
Kurtage - se Værdipapirer, kurtage