Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

R
Ratepension
Realkreditbelåning
Realrenteafgift
Refinansiering
- profil

 1. 11/2019 Indsigelse om manglende ændring af renteperiode på rentetilpasningslån fra tre-årig rentetilpasning til årlig rentetilpasning på baggrund af, at den belånte ejendom skulle sættes til salg. Skuffede forventninger.
  Dato: 12-06-2019, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 2. 40/2018-R/2018 Spørgsmål vedrørende ændring af refinansieringsintervaller og vilkår om afdragsfrihed på rentetilpasningslån
  Dato: 06-06-2018, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 3. OF 21707059/2017 Krav om erstatning for indfrielse af rentetilpasningslån til overkurs som følge af, at der ikke var samtidighed mellem fastrenteperioden og den afdragsfrie periodes udløb.
  Dato: 14-02-2018, BRFkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 4. 21607144/2017 Bidragsforhøjelse. Profilskifte. Rådgivning.
  Dato: 04-01-2017, Totalkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 5. 21306112/2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse.
  Dato: 15-01-2014, Totalkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 6. 21212181/2013 Ændring af refinansieringsprofil. Rådgiveransvar.
  Dato: 12-08-2013, BRFkredit a/s
  Realkreditinstitutter
 7. 21301019/2013 Fastkursaftale. Profilskifte. Oplysning om terminsydelser. Bidragsforhøjelse.
  Dato: 12-08-2013, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 8. 21302023/2013 Refinansieringsprofil.
  Dato: 12-08-2013, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 9. 21211146/2013 Ændring af refinansieringsprofil. Aftaleindgåelse.
  Dato: 27-03-2013, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 10. 21107089/2011 Profilskifte. Fastkursaftale. Aftaleindgåelse.
  Dato: 29-11-2011, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 11. 21001017/2010 Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Indgåelse.
  Dato: 06-09-2010, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 12. 20911127/2009 Refinansiering af kortrentelån. Obligationstype.
  Dato: 08-06-2010, Totalkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 13. 21001003/2010 Rådgiveransvar. Ændring af refinansieringsprofil.
  Dato: 08-06-2010, BRFkredit a/s
  Realkreditinstitutter
 14. 20908092/2009 Refinansiering af kortrentelån. Ophævelse. Fastkursaftale. Refinansieringsprofil.
  Dato: 08-06-2010, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 15. 20911132/2009 Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale.
  Dato: 31-03-2010, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 16. 20903039/2009 Ændring af refinansieringsprofil.
  Dato: 02-09-2009, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 17. 20812124/2008 Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Indgåelse.
  Dato: 04-05-2009, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 18. 20811107/2008 Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Rådgivning.
  Dato: 04-05-2009, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 19. 20411033/2004 Gebyr for ændring af refinansieringsmetode.
  Dato: 25-05-2005, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 20. 20201011/2002 Kursfastsættelse ved refinansiering af kortrentelån.
  Dato: 24-10-2002, Nykredit Realkredit A/S
  Realkreditinstitutter
 21. 9602006/1996 Refinansiering af rentetilpasningslån
  Dato: 11-09-1996, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 22. 9401008/1994 Refinansiering af rentetilpasningslån
  Dato: 09-09-1994, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter
 23. 9401008/1994 Refinansiering af rentetilpasningslån
  Dato: 09-09-1994, Realkredit Danmark A/S
  Realkreditinstitutter

- tidspunkt

Rejsechecks
Rente
Rente
Renteafgift
Restance
Retsforfølgning
Rykning
Rådgivning
Rådgivning