Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

G
Garantbeviser
Garanti
Garanti
Gebyr
Gebyr
- besigtigelse af ejendom
- depot
- fremfinding af oplysninger
- førtidig indfrielse
- ikke-effektueret lån
- notering af udlæg
- omprioritering
- overførsel
- rykkergebyr
- udskrift
- ændring af lån
- øvrige spørgsmål

 1. 396/2023 Indsigelse mod kundegebyr i bankens kundeprogram. Krav om gebyrfri konto.
  Dato: 18-01-2024, Sydbank
  Pengeinstitutter
 2. 383/2021 Indsigelse mod kurtage ved handel med udenlandske obligationer, ekspeditionsgebyrer og årsgebyrer for anvendelse af Visa/Dankort og spørgsmål om erstatning
  Dato: 13-10-2023, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 3. 285/2022 Indsigelse om manglende iagttagelse af oplysningspligt ved-rørende vilkår og priser for opbevaring og overførsel af pen-sionskonti med depoter i forbindelse med en sammenlægning af pengeinstitutter. Krav om fri overførsel af depoter.
  Dato: 23-06-2023, Sydbank
  Pengeinstitutter
 4. 567/2021 Indsigelse mod bankens tvangssalg af klagerens værdipapirer, indsigelse mod gebyrer og indsigelse mod bankens indberetning til Skat.
  Dato: 09-05-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 5. 306/2022 Indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr i bankens fordelsprogram.
  Dato: 23-02-2023, Sydbank
  Pengeinstitutter
 6. 217/2022 Indsigelse mod afslag på at indsætte større kontantbeløb på indlånskonto samt mod opkrævning af negativ indlånsrente og gebyr på kontoen.
  Dato: 27-01-2023, Rønde Sparekasse
  Pengeinstitutter
 7. 552/2021 Indsigelse mod bankens gebyrer, renter og omkostninger mv. i forbindelse med handel med CFD-kontrakter på bankens handelsplatform.
  Dato: 12-12-2022, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 8. 95/2022 Indsigelse mod gebyr for basal betalingskonto.
  Dato: 15-11-2022, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 9. 380/2021 Indsigelse mod inaktivitetsgebyr. Spørgsmål om hvilken enhed i banken klageren havde åbnet konto i.
  Dato: 24-05-2022, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 10. OF 512/2021 Indsigelse mod gebyr opkrævet af pengeinstitut som følge af uberettigede indsigelser.
  Dato: 24-05-2022, Nordjyske Bank (nu Ringkjøbing Landbobank)
  Pengeinstitutter
 11. 141/2021 Indsigelse mod opkrævning af kurstillæg og indsigelse mod afregningsdag for overførsler til konto i Tyskland. Indsigelse om at pengeinstituts prisliste var vildledende.
  Dato: 05-05-2022, Broager Sparekasse
  Pengeinstitutter
 12. 68/2021 Krav om mulighed for betaling af gebyr for erhvervskonto/ indbetaling af negativ saldo, selv om kontoen var spærret for ind- og udbetalinger på grund af manglende afgivelse af op-lysninger i henhold til hvidvaskloven.
  Dato: 04-03-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 167/2021 Indsigelse mod indførelse af nyt kontogebyr. Produktomlægning.
  Dato: 08-02-2022, PFA Bank
  Pengeinstitutter
 14. 110/2021 Indsigelse mod opkrævning af udlandsgebyr for IBAN overførsler i danske kroner mellem konti i Danmark via netbank
  Dato: 18-10-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 109/2021 Indsigelse mod indførelse af kontogebyr, forhøjelse af kortgebyr og mod medlemsfordele for blandt andet medlemmer af en række fagforeninger og organisationer, der er aktionærer i banken.
  Dato: 01-10-2021, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 16. 2/2021 Indsigelse mod gebyrer og mod ændring af vilkår for deltagelse i banks fordelsprogram.
  Dato: 01-10-2021, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 17. 502/2020 Indsigelse mod opkrævet rentebeløb og forlængelse af løbetid. Indsigelse om manglende opnåelse af lovet rentebesparelse ved flytning af lønkonto
  Dato: 09-09-2021, PenSam Bank
  Pengeinstitutter
 18. 40/2021 Indsigelse mod gebyr for kundegruppen ”Favorit 3”. Krav om adgang til gebyrfri NemKonto.
  Dato: 09-09-2021, Sydbank
  Pengeinstitutter
 19. 1/2021 Indsigelse mod gebyr for produktpakken ”Min hverdag udland”. Krav om at ændret pris alene blev opkrævet hos de kunder, der anvendte de services, der var indeholdt i produktpakken.
  Dato: 09-09-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 20. 393/2020 Indsigelse mod gebyr for hævning af kontanter med beta-lingskort i andre pengeautomater end pengeinstituts egne automater. Klage afvist, da der ikke forelå et økonomisk mel-lemværende.
  Dato: 27-08-2021, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 21. OF 453/2019 Indsigelse mod opsigelse af boligkredit få måneder efter oprettelse begrundet i krav til pengeinstituttet fra Finanstilsynet. Gebyr for formidling af realkreditlån og boligkredit.
  Dato: 07-09-2020, Din Andelskasse, Østervrå
  Pengeinstitutter
 22. 4/2020 Indsigelse mod renteudgift til mellemfinansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 31-03-2020, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 23. 258/2019 Indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.
  Dato: 17-03-2020, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 24. 309/2017 Indsigelse om manglende oplysning om debitorrente i låneaftale og efterfølgende oplysning herom, samt mod forhøjelse af kontogebyr.
  Dato: 29-11-2018, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 25. 119/2018 Spørgsmål om krav på priser svarende til priser i kundeprogram
  Dato: 18-10-2018, BankNordik
  Pengeinstitutter
 26. 128/2018 Indsigelse mod opkrævning af gebyr for aflysning af under-pant i ejerpantebrev hos køber af ejendom.
  Dato: 18-09-2018, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 27. 15/2017 Indsigelse mod bl.a. inaktivitetsgebyr og indsigelse om, at handelspositioner forsvandt fra klagerens handelskonto. Krav om påtale.
  Dato: 21-03-2018, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 28. 215/2017 Indsigelse mod lånesagsgebyr, spørgsmål om overtræk på budgetkonto og indsigelse om for tidlig betaling til entreprenør.
  Dato: 20-11-2017, Hvidbjerg Bank
  Pengeinstitutter
 29. OF 228/2017 Afslag på at oprette en basal betalingskonto uden gebyrtilskrivning.
  Dato: 27-09-2017, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 79/2016 Indsigelse mod inaktivitetsgebyr debiteret på klagerens handelskonto hos Saxo Privatbank
  Dato: 14-12-2016, Saxo Privatbank
  Pengeinstitutter
 31. 88/2016 Indsigelse mod gebyr for overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut i forbindelse med at en onlineafdeling med særskilte priser, hvor klageren var kunde, lukkede.
  Dato: 30-06-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 32. 132/2015 Indsigelse mod opgørelse af gæld i henhold til lån, herunder mod gebyrer og renter.
  Dato: 18-03-2016, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 33. 288/2015 Indsigelser mod betaling af gebyr for aflysning af ejendomsforbehold i bil på tidspunktet for finansieringsaftalens afslutning.
  Dato: 04-03-2016, Alm. Brand Leasing (tidligere Alm Brand Finans)
  Pengeinstitutter
 34. 364/2014 Servicegebyr på indlånskonto på grund af begrænset forretningsomfang.
  Dato: 15-10-2015, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 35. 198/2013 Indsigelse mod stiftelsesomkostninger og gebyrer i forbindelse med relativt kortvarigt kundeforhold
  Dato: 09-05-2014, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 36. 346/2013 Krav om erstatning for ikke gennemført køb af en ejendom og manglende overførsler af beløb til andre pengeinstitutter. Krav om gebyrfri overførsel af engagement og fremsendelse af kontoudtog. Krav om godtgørelse af gebyrer og mv.
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 37. 23/2013 Indsigelser vedrørende blandt andet tinglysning, gebyrer, terminsprovision og rentesats i forbindelse med finansieret køb af bil gennem et finansieringsselskab
  Dato: 13-11-2013, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 38. 361/2012 Indsigelse mod opkrævning af gebyrer ved flytning af pensi-onsordninger fra pengeinstitut, der havde overtaget klagerens engagement i forbindelse med overtagelse af nødlidende pengeinstitut.
  Dato: 29-08-2013, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 39. OF 304/2012 Indsigelser mod administrations- og opkrævningsgebyrer samt ændring af referencerente i tilknytning til udlån
  Dato: 07-06-2013, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 40. 341/2011 Krav om tilbagebetaling af gebyrer m.v. for diverse konti
  Dato: 24-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 41. OF 232/2011 Indsigelse mod gebyrer i forbindelse med Visa/dankorthævninger i pengeautomater i udlandet
  Dato: 09-10-2012, Spar Lolland
  Pengeinstitutter
 42. 141/2012 Spørgsmål om kreditaftalelovens § 9 var overtrådt og om banken havde aftalemæssig hjemmel til at pålægge nye gebyrer
  Dato: 26-09-2012, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 43. 57/2012 Indsigelse mod gebyr for at indsætte beløb på tredjemands konto
  Dato: 26-09-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 44. 72/2012 Indsigelse mod opkrævning af gebyr for notering af forsikringsskift vedrørende motorkøretøjsforsikring
  Dato: 26-09-2012, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 45. OF 177/2012 Spørgsmål om kreditaftalelovens § 9 var overtrådt og om bank havde aftalemæssig hjemmel til at pålægge nye gebyrer og ændre referencerenten i lånets løbetid. Rykkergebyr
  Dato: 12-09-2012, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 46. 411/2011 Afvikling af gæld. Rentekompensation. Indsigelse mod gebyr for sagsbehandling m.m. i forbindelse med separation/skilsmisse
  Dato: 11-06-2012, Broager Sparekasse
  Pengeinstitutter
 47. 596/2010 Indsigelse mod spærring af Visa-/Dankort, rykkergebyrer og gebyr for bevilget overtræk
  Dato: 09-03-2012, Andelskassen Alssund
  Pengeinstitutter
 48. 493/2010 Indsigelse vedrørende renteberegning på deponeringskonto, samt klage over for meget betalt gebyr til realkreditinstitut.
  Dato: 06-01-2012, Amagerbanken (Amagerbanken af 2011)
  Pengeinstitutter
 49. 643/2010 Indsigelse mod gebyr på 3.000 kr. for ekspedition af ejendomssalg for dødsbo.
  Dato: 21-11-2011, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 50. OF 675/2010 Indsigelse mod opkrævning af gebyr for indbetaling via indbetalingskort eller PBS og indførelse af månedligt administrationsgebyr vedrørende lån.
  Dato: 03-11-2011, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 51. 323/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med etableringen og efterfølgende forhøjelser af en kredit med tilknyttet MasterCard, herunder om et gebyr på 50 kr. for kontanthævninger med kortet.
  Dato: 23-08-2011, Nordea Finans v/Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 52. 1288/2009 Krav om godtgørelse af gebyr og omkostninger ved køb og salg af et pantebrev i forbindelse med en ejendomshandel.
  Dato: 14-03-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 53. OF 1255/2009 Gebyr for overførsel af værdipapirer ved skift af bank. Spørgsmål om klageren havde accepteret at blive kunde i banken.
  Dato: 28-12-2010, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 54. 454/2009 Krav om refusion af omkostninger i forbindelse med byggekredit.
  Dato: 29-03-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 55. 464/2009 Indsigelse mod gebyr i stedet for rentedekort i forbindelse med hævninger i utide på fast forrentet konto.
  Dato: 19-01-2010, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 56. 491/2009 Indsigelse mod gebyr m.v.
  Dato: 19-01-2010, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 57. 274/2009 Krav i forbindelse med en limiteret salgsordre, der ikke blev gennemført.
  Dato: 18-11-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 58. 339/2008 Kontanthævninger i pengeautomat i Argentina.
  Dato: 26-11-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 59. 7/2007 Indsigelse mod rykkergebyr, gebyr for returnering af check samt renter.
  Dato: 24-05-2007, Sydbank
  Pengeinstitutter
 60. 8/2007 Ophævelse af aftale om Visa/Dankort. Gebyr for betalingsformidling. Indsigelse mod transaktioner.
  Dato: 24-05-2007, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 61. 202/2006 Indsigelse mod gebyr for betaling af indbetalingskort, udstedelse af bankcheck, kasseekspeditioner og bankbogsblad.
  Dato: 21-12-2006, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 62. 244/2005 Krav om refusion af gebyrer begrundet i manglende tilslutning af konto til homebankingsystem.
  Dato: 15-12-2005, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 63. 139/2005 Indsigelse mod gebyr trukket ved kontanthævninger med MasterCard.
  Dato: 11-10-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 64. 127/2005 Indsigelse mod opkrævede kontogebyrer.
  Dato: 18-08-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 65. 43/2005 Indsigelse imod omkostninger til renter og gebyrer i forbindelse med ejerlighedssalg.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 66. 81/2002 Omkostninger i forbindelse med meddelelse af samtykke til omprioritering af fast ejendom, hvorpå der var tinglyst pantsætningsforbud.
  Dato: 02-07-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 67. 67/2002 Størrelsen af stiftelsesomkostninger ved etablering af lån samt 3 efterfølgende låneforhøjelser.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 68. OF 49/2002 Størrelsen af rykkergebyr samt gebyr for fremsendelse af indbetalingskort, hvor indbetaling skulle ske via PBS.
  Dato: 14-05-2002, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 69. 279/2001 Størrelsen af gebyr ved ophævelse af kapitalpensionskonto inden pensionsalderens indtræden.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 70. 201/2001 Gebyr for limitering af ordre. Afregning af limiteret ordre.
  Dato: 24-10-2001,
  Pengeinstitutter
 71. IF 342/2000 Spørgsmål vedrørende overtræk samt opkrævning af rykkergebyrer, kontogebyrer og overtræksrenter.
  Dato: 19-04-2001,
  Pengeinstitutter
 72. 292/2000 Gebyr for ændring af budget. Spærring af dankort. Betalingsservice. Anvendelse af låneprovenu. Videregivelse af beskyttet adresse.
  Dato: 29-01-2001,
  Pengeinstitutter
 73. 263/2000 Afslag på ansøgning om lån. Krav om erstatning for renter og gebyrer.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 74. 336/1999 PC Servicegebyr og transaktionsgebyr.
  Dato: 07-02-2000,
  Pengeinstitutter
 75. OF 349/1999 Ankenævnets praksis for størrelsen af rykkegebyr ikke tillagt tilbagevirkende kraft.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 76. 269/1999 Spørgsmål om minimum for rentetilskrivning. Gebyr ved ekspedition af fondshandel.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 77. OF 314/1999 Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold i bil, der ikke var medtaget ved beregningen af de samlede kreditomkostninger.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 78. 222/1999 Krav om refusion af gebyrer med henvisning til Sø- og Handelsrettens dom af 26. januar 1999 vedrørende pengeinstitutternes standardvilkår.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 79. 78/1999 Kurssikring i forbindelse med køb af fast ejendom. Gebyr for ekspeditioner i forbindelse med salg af fast ejendom.
  Dato: 07-09-1999,
  Pengeinstitutter
 80. 153/1999 Gebyr for genfremsendelse af blanket til underskrift.
  Dato: 07-09-1999,
  Pengeinstitutter
 81. 52/1998 Krav om refusion af gebyr ved checkreturnering, overtræksrente og omkostninger ved for sen betaling af regning.
  Dato: 29-01-1999,
  Pengeinstitutter
 82. 209/1998 Spørgsmål om gebyr for udarbejdelse af konsekvensberegning.
  Dato: 03-11-1998,
  Pengeinstitutter
 83. 99/1997 Gebyr ved hjemtagelse af forhåndslån. Tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalt beløb.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 84. 45/1997 Afmelding af regningsservice.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 85. 273/1996 Gebyr ved betaling via indbetalingskort og indsættelse af beløb på tredjemandskonto.
  Dato: 11-02-1997,
  Pengeinstitutter
 86. 233/1996 Ekspeditionsgebyr ved stiftelse af billån.
  Dato: 15-01-1997,
  Pengeinstitutter
 87. 1/1996 Kontoforhold.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 88. 124/1996 Frigivelse af beløb på skødedeponeringskonto. Advokatomkostninger. Gebyr for deponeringskonto.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 89. 181/1996 Overtræk på konto. Rykkergebyr.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 90. OF 430/1995 Gebyr for mortifikation af bog.
  Dato: 24-06-1996,
  Pengeinstitutter
 91. 321/1995 Debitering af gebyr hos udsteder af girobon i forbindelse med modtagers indløsning via andet pengeinstitut.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 92. 190/1995 Gebyr for ekspedition af låntagers valg af nyt forsikringsselskab vedrørende pantsat bil.
  Dato: 12-12-1995,
  Pengeinstitutter
 93. OF 729/1994 Fradrag af kontantvalutaprovision ved kontant udbetaling af et beløb deponeret i fremmed mønt.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 94. 623/1994 Ejerskiftegebyr og gebyr for notering af ejerskifte.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 95. 456/1994 Servicegebyr. Gebyr for betalingsformidling.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 96. 466/1994 Debitering af gebyr hos udsteder af girobon i forbindelse med modtagerens indsendelse heraf uden anførsel af modtagers kontonummer.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 97. 112/1994 Køb af udenlandske aktier.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 98. 120/1994 Ophævelse af aftale vedrørende brug af informationssystem.
  Dato: 31-08-1994,
  Pengeinstitutter
 99. OF 45/1994 Opgørelse af tilgodehavende i forbindelse med tvangsauktion.
  Dato: 31-08-1994,
  Pengeinstitutter
 100. 695/1993 Gebyr, "andet arbejde". Budgetkonto, tilbageførsel. Rådgivningsansvar. Medvirken ved bodeling.
  Dato: 22-08-1994,
  Pengeinstitutter
 101. 19/1993 Gebyr ved spærring af dankort. Rente ved overtræk.
  Dato: 27-07-1993,
  Pengeinstitutter
 102. OF 38/1993 Omspurgte ved soliditetsoplysning debiteret gebyr.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 103. 33/1992 Overførsel, forsinket effektuering ved overførsel af lån. Validering ved indbetaling på pengeinstituts girokonto. Rente, minimum for tilskrivning af rente. Gebyr, Visa/dankort.
  Dato: 16-09-1992,
  Pengeinstitutter
 104. 54/1992 Rykkergebyrer, opkrævningsgebyrer, debet- og morarenter. Finansieringsselskab, rentelovens § 7, stk. 4.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 105. 551/1991 Salg af pantebrev.
  Dato: 22-05-1992,
  Pengeinstitutter
 106. 512/1991 Byggelån, gebyr.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 107. 351/1991 Betalingsformidling, gebyr.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 108. 409/1991 Gebyr ved hævetransaktion.
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 109. 64/1991 Udlån, opsigelse, gebyr.
  Dato: 30-08-1991,
  Pengeinstitutter
 110. 83/1991 Ekspedition af pantebrevsindfrielse.
  Dato: 30-08-1991,
  Pengeinstitutter
 111. 129/1991 Gebyr, forvaltningsafgift, rentenydelse.
  Dato: 02-07-1991,
  Pengeinstitutter
 112. 51/1991 Udlån, afvikling, renter, gebyr.
  Dato: 03-06-1991,
  Pengeinstitutter
 113. 372/1990 Bortkommet sparekassebog. Gebyr. Bog, frigørende udbetaling. Ikke ond tro.
  Dato: 28-12-1990,
  Pengeinstitutter
 114. OF 169/1990 Gebyr for notering af ejerskifte.
  Dato: 27-08-1990,
  Pengeinstitutter
 115. 429/1989 Byggelån.
  Dato: 17-04-1990,
  Pengeinstitutter
 116. 435/1989 Ikke debiteret.
  Dato: 20-12-1989,
  Pengeinstitutter
 117. 125/1989 Gebyr for konsekvensberegninger.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 118. 182/1988 Tvangsakkord.
  Dato: 10-07-1989,
  Pengeinstitutter
 119. 73/1989 Valuta - vekselgebyr og kurs.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 120. 193/1988 Puljepension, administrations- og udtrædelsesgebyr.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter
 121. 256/1988 Gebyr for forvaltning af umyndiges midler. Familieretsdirektoratet.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter
 122. 167/1988 Gebyr for behandling af akkordforslag.
  Dato: 02-02-1989,
  Pengeinstitutter


Generalforsamling
Gevinstopsparing
Gældsovertagelse
Gældssanering