Afgørelser fra Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Her finder du alle afgørelser fra Ankenævnet fra 2004, hvor Ankenævnet blev oprettet, til i dag. 

 

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er efter § 6, stk. 1, i lov om forbrugerklager et godkendt privat ankenævn og behandler klager over fondsmæglerselskaber, fortrinsvis fra private forbrugere.

På denne hjemmeside finder du oplysninger om Ankenævnets grundlag og virke, vejledning om at indgive en klage og samtlige afgørelser fra Ankenævnet.

- Ankenævnets årsberetning for 2021 er offentliggjort på hjemmesiden den 11. februar 2022.