Den 1. februar 2019 lægges Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet og Ankenævnet for investeringsfonde sammen til ’Det finansielle ankenævn’.

På grund af sammenlægningen sker der en større systemopdatering, der starter onsdag den 30. januar 2019 sidst på eftermiddagen, og som kan forventes at vare til og med søndag den 3. februar 2019.

Indsendelse af klageskema og betaling af klagegebyr via hjemmesiden kan derfor i den omtalte periode blive påvirket af systemopdateringen. Adgang til klageportalen kan tilsvarende blive påvirket af systemopdateringen.

 

 

 

Pengeinstitutankenævnet

 

 

 

 

 

 

Realkreditankenævnet