De finansielle ankenævn flytter til ny adresse

Den 16. april 2018 flytter vi til nye lokaler i Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K

 Vi lukker kontoret og telefonerne den 12.-13. april 2018 i forbindelse med flytningen. 

 

 

 

Pengeinstitutankenævnet

 

 

 

 

 

 

Realkreditankenævnet