Når du har læst klagevejledningen

så udfyld et klageskema ved

at trykke her ved klage til Pengeinstitutankenævnet

at trykke her ved klage til Realkreditankenævnet

at trykke her ved klage til Ankenævnet for investeringsfonde

at trykke her ved klage til  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Hvis det ikke er muligt for dig at indgive klagen elektronisk, kan du ringe til sekretariatet på telefonnummer 3543 6333, mandag-fredag kl. 9.30-12.30 og bestille et klageskema.

Brugermanual til klageportalen for klagere finder du her.

Brugermanual til klageportalen for finansielle virksomheder finder du her.