Den forventede berammelsestid (fra sagen er fuldt oplyst af parterne, til der foreligger en afgørelse truffet af Ankenævnet) er for tiden på ca. 4 ½ måned.

 

Når du har læst klagevejledningen

så udfyld et klageskema ved

at trykke her ved klage til Det finansielle ankenævn

at trykke her ved klage til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Hvis det ikke er muligt for dig at indgive klagen elektronisk, kan du ringe til sekretariatet på telefonnummer 3543 6333, mandag-fredag kl. 10.00 - 12.00 og bestille et klageskema.

Brugermanual til klageportalen for klagere finder du her.

Brugermanual til klageportalen for finansielle virksomheder finder du her.

 

Har du klaget og vil følge din sag

Så log ind på klageportalen

for Det finansielle ankenævn her

for Ankenævnet for fondsmæglerselskaber her