Sådan søger du

Der kan søges på 2 måder i Ankenævnets afgørelser:

1) - enten via EMNEREGISTRET:

 

2) - eller via SØGEBOKSEN:

 

Søgning via emneregistret

Ved at trykke på de forskellige bogstaver kan du se de forskellige emner, som afgørelserne er inddelt i.

Tryk f.eks. på "A". Så kommer tre emner frem:

 

Tryk f.eks. på "Afvisning" for at se underemnerne:

 

 

Tryk f.eks. på "erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3" for at se de klager, som Ankenævnet har afvist at behandle, da de blev anset for "erhvervsmæssige" og faldt uden for Ankenævnets kompetence.

Du kan læse de enkelte afgørelser ved at trykke på dem:

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------


Søgning via søgeboksen

Vælg altid avanceret søgning, medmindre du blot skal slå en afgørelse op, som du kender nummeret på.

I søgeboksen kan du skrive et ord, som skal være til stede i afgørelsens tekst.

Hvis du f.eks. vil se alle de afgørelser, der vedrører et værdipapir med navnet "godtafkast", kan du skrive dette i søgeboksen - og trykke på "søg" knappen:

 

Hvis du f.eks. vil se alle de afgørelser, der vedrører et værdipapir med navnet "Godtafkast", og som skal vedrøre et pengeinstitut ved navn "Pi", kan du skrive disse to ord i søgeboksen:

 

Du kan også søge på en del af et ord, hvis du f.eks. søger på "investering", så vil der også komme resultater frem hvor f.eks. "investeringsbeviser" indgår.

Hvis du f.eks. vil se alle de afgørelser, der vedrører et værdipapir med navnet "Godtafkast", et pengeinstitut ved navn "Pi", og hvor klageren har fået ret i sin klage - kan du tilføje "Medhold klager" i søgeboksen.

Anførselstegnene "" skal skrives med ind i boksen. (Dette medfører, at ordene imellem tegnene skal stå i den angivne rækkefølge).

Andre søgemuligheder:

Under søgeboksen kan du vælge afgørelser fra en nærmere angivet periode.

Hvis du kender sagsnummeret på en afgørelse, som du gerne vil finde, skriver du "yyy/20XX" i søgeboksen - hvor yyy er nummeret og 20XX er årstallet.

Du kan desuden krydse af i følgende tre felter:

Hvis du sætter kryds i feltet:

"IF" = "Ikke fulgt" - vises afgørelser, hvor den finansielle virksomhed har meddelt, at det ikke vil følge afgørelsen. (Se eventuelt nærmere herom under § 20, stk. 4, i Ankenævnets vedtægter).

"OF" = "Afgørelsen er offentliggjort i Ankenævnets årsberetning" - vises afgørelser, som anses for "principielle" (- dvs. "specielt vigtige").

"SD" = "Der er senere afsagt en dom"vises afgørelser, hvor klagen senere er blevet behandlet ved domstolene. Der er da et link til den afsagte dom.

Hvis du sætter kryds i eksempelvis både ”IF” og ”OF” vil du få vist afgørelser, der både er principielle, ikke fulgt og principielle og ikke fulgt. Resultatet vil altså alene være de afgørelser, der hører til begge kategorier.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan søge i samtlige afgørelser truffet af Ankenævnet.